Op. Dr. Ali BAHADIRLI

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Eğitimler

-        Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (1997-2003)
-        İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği (2004-2009)
-        İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D. Perinatoloji ve yüksek riskli gebelikler eğitimi (2009)
-        Ege Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D. Jinekolojik Endoskopi (Laparoskopi ve Histeroskopi) Eğitimi (2012)
-        İstanbul Doğum Akademisi, Doğuma Hazırlık Eğitmeni ve Doula Eğitim Programı (2020-2021)
-        Sağlık Bakanlığı Onaylı Homeopati Eğitimi (2021-devam ediyor)


Üyesi Olduğu Dernekler 

-        Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, https://www.tjod.org/
-        Doğum İçin El Ele Derneği, https://www.dogumicinelele.com/
-        Temas Emzirme ve Anne Sütü Gönüllüleri Derneği, https://www.temasdernegi.com/tr
-        ILCA International Lactation Consultant Association, https://ilca.org/
-        Bütünleyici Tedaviler Araştırma Derneği, https://www.butad.org/tr  

Bilimsel Yayınlar 

1)    Ağar, E; Davas, İ; Akyol, A; Varolan, A; Yazgan, A; Bahadırlı,A. Preeklamptik gebelerdeki troponin I ve CK-MB düzeylerinin değerlendirilmesi. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni [ISSN:1302-7123],Cilt:40,No:2,Sf:12-16,2006.

2)    Bahadırlı,A; Davas,İ. Birinci trimester tarama testi parametrelerinin amniyosentez sonuçlarına göre karşılaştırılması. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni [ISSN:1302-7123],Cilt:47,No:4,Sf:181-186,2013.

3)    Bahadırlı A. Unusual Anatomic Variation of Ovarian Ligament: Can it be a cause of chronic abdominal pain during pregnancy?  J Clin AnalMed2013;4(suppl3): 315-7.

4)    Bahadırlı A, Sönmez MB, Memiş ÇÖ, Bahadırlı NB, Memiş SD, Dogan B, Sevincok L. The association of temperament with nausea and vomiting during early pregnancy. J Obstet Gynaecol. 2019 Oct;39(7):969-974. doi: 10.1080/01443615.2019.1581745. Epub 2019.

5)    Bahadırlı, A. (2020). Gebelikte renal hastalıklar. C. Üstün, O.F. Kara, D. Güven, E.S. Güvendağ Güven (Eds.), Obstetride temel prensipler (s. 303-318) içinde. Yenişehir, Ankara: Akademisyen Kitabevi

6)    Bahadırlı, A., Bahadırlı, S. (2020). Gebelikte hipertansif bozukluklar acil yönetimi. P. Karlı, T. Gürbüz, O.F. Kara, O. Gökmen (Eds.), Jinekolojik & Obstetrik Aciller ve Gebelikte Covid 19' a Yaklaşım (s. 283-290) içinde. Yenimahalle, Ankara: Ankara Nobel Tıp Kitabevi