'Yalın Hastane' Konferansına Yoğun İlgi

  • Ana Sayfa
  • 'Yalın Hastane' Konferansına Yoğun İlgi
'Yalın Hastane' Konferansına Yoğun İlgi

Özel Bursa Medicabil Hastanesi, Uludağ Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Yalın Enstitü, Tofaş ve Bursa Sağlık İl Müdürlüğü’nün katılımlarıyla düzenlenen 'Yalın Hastane' konulu sempozyum Özel Medicabil Hastanesi'nin ev sahipliğinde yapıldı.

Gün boyu devam eden konferansta, 3 panel ve sözlü bildiri oturumlarının gerçekleştirildiği Yalın Hastane sempozyumuna, Bursa’nın yanı sıra, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Antalya, Adapazarı, Bolu, Çanakkale ve Sivas’daki sağlık kuruluşlarının yöneticileri ile çalışanları yoğun ilgi gösterdiler.

Sempozyumun açılışında konuşan Özel Medicabil Hastanesi Uluslararası Hasta İlişkileri Sorumlusu Samet Bilgen Özel Medicabil Hastanesi hakkında bilgiler verirken, Sempozyumun Eş başkanı Duygu Soydan, “Uluslararası düzeyde kaliteli sağlık hizmetini sunmak, sektördeki yeniliklere öncülük etmek, referans merkezi olmak, çalışanların geleceğini kurumunda görmek ve 150 yıl yaşama hedefiyle yola çıkan Özel Medicabil Hastanesi, 4 yıl önce topluma kapılarını açtı. Hizmete girmeden önce Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmet Kalite Standartları ve uluslararası sağlık standartlarını referans alıp, tıbbi ve yönetsel süreçlerimizin temelini attık. Ülkemiz sağlık sektörüne yeni bir bakış açısı kazandıracak yalın yaklaşım kavramını hastanemizde uygulama çalışmalarını yapmış ve sonuçlarını gören bir kurum olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Yalın Hastane konulu sempozyumun açılış konuşmaları bölümünde görüşlerini açıklayan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan “Sağlık hizmetleri geliştirilirken 3 basamakta önemli işler başarıldı. Önceden sağlık ocakları konuşulurken şimdi aile hekimliğinin detayları değerlendiriliyor. Teknik ve laboratuvar gelişmeleri sürekli ilerlerken ayrıntılar artıyor, işte bu noktada yalın hastane kavramı ortaya çıkıyor. Bu çalışmaları başlatan Medicabil Hastanemize de bu bilimsel toplantıya ev sahipliği yaptığı için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

'Yalın Hastane' ne demek?

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Dilek de UÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yaklaşık 3 yıldır yalın hastane çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Yalın kavramı dendiğinde derinlik, üretkenlik, karlılık, tasarruf ve hasta memnuniyeti ile müşteri memnuniyeti ve çalışan memnuniyeti gibi konuların hatıra geldiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Dilek, “Bütün bireylerin felsefe değişimine ihtiyacı oluyor ve takım çalışması gerekiyor. Aslında sağlık üretenleri bekleyen risklerin başında ekonomik gerekçeler var. Bu anlamda sadece tasarruf açısından baktığımızda bile yalın hastane uygulamasının ülke ekonomisi menfaatine çok faydalı bir yöntem olduğunu görüyoruz” dedi.

Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Karslıoğlu da, Sağlık Bakanlığı’nın uygulamalarıyla sağlık hizmetlerinin piyasaya duyarlı hale gelmesini sağladığını ve sektörde rekabet ortamının yaratılmaya başlandığını vurguladı. Bunun sağlık sektöründe rekabeti ve yalın yönetim anlayışını beraberinde getirdiğini belirten Karslıoğlu, bu sayede hasta memnuniyetini ortaya çıkarttığını söyledi.

'En büyük sorun bilgi birikimi'

Açılış konuşmalarının ardından Özel Medicabil Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen’in oturum başkanlığında sempozyumun ilk konferansını sunan Yalın Enstitü Başkanı Yalçın İpbüken, bilgi birikimi konusunun Türkiye’nin en büyük sorunu olduğunu söyledi.

Konuşmasında, yalın düşünce ile ilgili otomotiv sektöründe başlayan erken duyarlılığın zaman içerisinde bütün sektörlere yayıldığını ve bunlar arasında sağlık sektörünün ilk sırada yer aldığını belirten İpbüken, yalın düşünce kavramı ve yalın prensipler hakkında açıklamalarda bulunarak örnekler verdi.

Sempozyumun “Üretim sektöründen sağlık sektörüne yalın yaklaşım” konulu 1. paneline konuşmacı olarak katılan, Tofaş Sorumlu Direktörü Erhan Sessizoğlu “Endüstriden Yalın Deneyim-Dünya Klasında Üretim”, UÜ İşletme Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Sait Kaygusuz “Yalın ve Maliyet”, UÜ Kalite ve Akreditasyondan sorumlu Rektör Danışmanı Prof. Dr. Ayberk Kurt “Üniversite’den Yalın Deneyim” ve Başkent Üniversitesi Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Seval Akgün de “Güvenli ve Yalın Hastane” konularında açıklamalarda bulundular.

Özel Medicabil Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Oya Kutlay’ın yönetiminde gerçekleştirilen “Sağlık Sektöründe Yalın Yaklaşım” konulu 2. panelde ise Özel Medicabil Hastanesi’nin Kalite danışmanı Prof. Dr. Aysun Yılmazlar “Hekimlikte Yalın Yaklaşım”, Başhemşire Ayşe Yıldırım “Hemşirelikte Yalın Yaklaşım”, Kalite ve Akreditasyon Yöneticisi Figen Solmaz Opsar da “Dokümantasyonda Yalın Yaklaşım” konularında sunumlarını gerçekleştirdiler.

Sempozyumun öğleden sonra Prof. Dr. Halil Özgüç’ün moderatörlüğünde yapılan 3. panelinde de, “Sağlık Sektöründe Yalın Yaklaşım” konusu ele alındı. Oturumda UÜ İşletme Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Bilçin Meydan “Güvenlik Raporlamada Yalın Yaklaşım”, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Nevzat Kahveci “Sağlık Kuruluşlarında Yalın Değer” ve Özel Medicabil Hastanesi, Yalın Hastane Yöneticisi Duygu Soydan “Mühendis Bakışıyla Yalın Yaklaşım” başlıklarında sunumlarını yaptılar.

Günlük Hayat İçinde Yalın Yaklaşım

 Bu oturumda konuşan Özel Medicabil Hastanesi, Yalın Hastane Yöneticisi Duygu Soydan “Mühendis fikir ve üretim yaratıcısı demektir. Mühendislik ve yalın yaklaşım tanım olarak da birbirleri ile önemli benzerlikler göstermektedir. Yalın yaklaşım günlük hayatta iç içe yaşadığımız bir durumdur. Bu nedenle öncelikle yalın yaklaşımın içselleştirilmesi büyük önem taşımaktadır” dedi.

Özel Bursa Medicabil Hastanesi, Uludağ Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Yalın Enstitü, Tofaş ve Bursa Sağlık İl Müdürlüğü’nün katılımlarıyla düzenlenen ‘Yalın Hastane’ konulu sempozyumun son oturumunda ise sözlü bildiriler sunuldu.

Özel Medicabil Hastanesi Kalite ve Akreditasyon Yöneticisi Figen Solmaz Opsar’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda, Özel Bahar Hastanesi’nden Serap Kaleli, Sema Tunç Demir, Selma Macit “5S Görsel Hastane Projesinin Ameliyathaneler Üzerine Etkisi”, Özel Medicabil Hastanesi’nden Halime Ağaoğlu, Meryem Karaosmanoğlu, Kenan Altın, Zülfiye Ateş, Ahmet Özcan ve Aysun Yılmazlar “Sterilizasyon Ünitesinde Etiketleme İşleminde Yalın Yaklaşım” Antalya’da faaliyette bulunan Özel Medi-Yaşam Hastanesi’nden Ahmet Solak “Yalın Hastanelerde Maliyet Çalışmalarına Bir Örnek”, Özel Medicabil Hastanesi’nden Bülent Kaya “Bilgi Teknolojilerinin Yalın Uygulamalara Katkısı ve Çalışma Örnekleri”, İstanbul Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği’nden Sevtap Kılıçaslan, Nurgül Osmanbeyoğlu “Sağlık Bakım Hizmetlerinde Yalın Felsefesiyle Verimliliği Arttırmak”, yine İstanbul Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği’nden Sevtap Kılıçaslan, İrem Mühürcü “Kamu Hastanelerinde İlaç ve Malzeme Kaynaklarının Etkin Kullanılmasında Yalın Felsefenin Rolü”, Özel Medicabil Hastanesi’nden Yaner Yurt, Bülent Kaya, Duygu Soydan “Çağrı Merkezi İyileştirme Çalışması, Yalın 6 Sigma”, Özel Medicabil Hastanesi’nden Aysun Yılmazlar, Hüseyin Oğuzalp, Atilla Kaya, Zeynep Akoğul “Geriatrik Total Kalça Artroplastisi Anestezi Yönetiminde Yalın Yaklaşım” ve Özel Medicabil Hastanesi’nden Duygu Soydan “Medicabil’den Yalın Projeler” konulu sözlü bildirilerini sundular.

Sempozyumun kapanışında konuşan toplantı Eşbaşkanı Özel Medicabil Hastanesi Kalite danışmanı Prof. Dr. Aysun Yılmazlar, katkı sağlayanlara teşekkür ederken “Toplantımıza ülkemizin dört bir tarafından katılım oldu. Demek ki bu konu herkesi yakından ilgilendiriyor. Böyle bir konuyu ele alıp gündeme getirmiş olmaktan mutluyuz. Bundan sonraki toplantımızı sonbaharda bir kez daha tekrar edip yalın hastane konusunu gündemde tutmaya devam edeceğiz” dedi.