Kök Sebep

Bir problemi çözmek görüneni çözmek değil, onun köküne inerek  problemin sebebini bulmak ve ardından da o sebebi iyileştirmektir.

Bunu doğanın bir olayı ile açıklayabiliriz.

Nasıl mı?

Çok kolay, şöyle:

Bir ağaç düşünelim, yaprakları solmuş. Solukluğunu gidermek için onu silerek temizleyip parlatmak o anlık bir iyileşme yapabilir. Hatta yaprakları ilaçlayarak biraz daha uzun süreli iyileşme sağlanabilir. Ama bu iyileşme uzun ömürlü olmayacaktır.

Neden?

Çünkü problemin sebebi iyileştirilmemiştir. Yani problemin köküne inilmemiştir. Ağacın kökü hastalıklı ise, gerekli su ve diğer mineralleri alamıyorsa, toprağında olası bir sorun varsa ve bu kök sebepler keşfedilip buna yönelik iyileşmeler yapılmazsa yapraklar geçici olarak iyileşse de tekrar solacak, hatta ağaç kuruyacaktır.

Hastaneler de böyledir işte. Başta önlenebilir tıbbi hatalar olmak üzere yalının 9 israfının kökleri keşfedilip yalın projeler ile iyileştirilmediği taktirde hastanelerde problemler hüküm sürecektir. Problemlerin anlık çözümleri yangın söndürmektir, kiri halı altına itmektir. Hastanedeki sorunların köküne inilmedikçe verimliliğin düşmesine bağlı olarak hastanenin idamesi tehlike altına girer. Ağacın yapraklarının solmasını kökleri iyileştirmeden tedavi etmemiz sonrası ağacın yok olması gibi. Sağlığı yönetenlere seslenmek isterim: Geleneksel yönetim tarzı yerine yalın yönetimi denemek bedava.Yalın yönetim için maliyete gerek yok, sadece tercih gerek.