Göstergeler Karnemizdeki Notlar mı?

  • Ana Sayfa
  • Göstergeler Karnemizdeki Notlar mı?

Kurumların performansı kurum içi süreçlerin olması gerektiği gibi işletilmesi ve çalışanların performansı ile sıkı ilişkilidir. Bu ilişkinin güçlü olması ise kurumdaki kalite yönetim sisteminin iyi işletilmesi, iyi algılatılması ve iyi kullanılması ile de ilişkili olduğu unutulmamalıdır.

Hastane örneği vererek konuyu, izah etmeye çalışmak isterim, şöyle ki: Hastanelerin performansı sağlık süreçlerinin işletilmesi ve sağlıkçıların performansı ile sıkı ilişkilidir. Bu ilişkinin güçlü olması ise hastanedeki kalite yönetim sisteminin iyi algılatılması ve iyi kullanılması ile de ilişkili olduğu unutulmamalıdır.

Ülkemizdeki hastaneleri değerlendirecek olursak çeşitli seviyelerde hastanelerle karşılaşmak mümkündür: Sağlık Bakanlığı Hizmette Kalite standartları sağlık yönetici ve sağlıkçıların uygulama zorunluluğunda olup, Kalite yönetim sistemi (KYS) esaslarını içerir. Bakanlık ve yaşadığımız il Sağlık Müdürlüğü tarafından bu esaslarla denetleniyoruz ve karnemizi alıyoruz, yani 100 üzerinden bir puan ile belgeleniyoruz.Ülkemizde KYS olmayan bir hastane yoktur düşüncesi ile:

  • KYS dokümantasyon var ama kullanılmıyor.
  • KYS var, süreçler belirlenmiş ama göstergeleri yok.
  • KYS var, süreçler belirlenmiş, göstergeler var ama ölçülmüyor.
  • KYS var, süreçler belirlenmiş, göstergeler var, ölçülüyor ama iyileştirme projeleri yok.
  • KYS var, süreçler belirlenmiş, göstergeler var, ölçülüyor ama iyileştirme projeleri standartlaştırılmamış.
  • KYS var, süreçler belirlenmiş, göstergeler var, ölçülüyor, iyileştirme projeleri standartlaştırılmış ama sürdürülebilir değil.
  • KYS var, süreçler belirlenmiş, göstergeler var, ölçülüyor, iyileştirme projeleri standartlaştırılmış ve sürdürülebilir. 

Arzu edilenin sonuncusu olduğu; yani KYS’ nin var olduğu bir hastane, süreçleri işletilen, göstergeleri belirlenmiş, ölçülmüş ve iyileştirme projeleri gerçekleştirilmiş, standartlaştırılmış ve sürdürülebilir olmuş bir hastane olması aşikardır. O zaman hastanenin karnesi bence “hepsi pekiyi” olur. Yakın zamanda karne almış, başarılı ve performansı yüksek öğrencilerimizin pırıl pırıl karneleri gibi. Bu karneler öğrenciler kadar saygıdeğer öğretmenlerimizin de performanslarının birer delili. Var olsunlar.. Karnedeki notlar birer gösterge. Göstergeler yani notlar, öğrencileri destekleyerek ve geliştirerek daha iyiye getirilebilir.

Demem o ki: Her işte olduğu gibi ister hastanede ister okulda ister başka bir kurumda kalite gösterge yönetimi ile hedeflerimizi yakalayabilir yani daha iyiyi elde edebiliriz.Daha iyi olmanın yolunun kalite ve yalın düşünceden geçtiğini de unutmamak lazım derim.