Kirurgjia e Tumorit të Trurit me Neuronavigacion

  • Ballina
  • Kirurgjia e Tumorit të Trurit me Neuronavigacion

Indi i trurit është një organ i ndjeshëm me një kapacitet shumë të kufizuar për vetë-ripërtëritje. Dëmtimi minimal i indeve është qëllimi kryesor i trajtimit kirurgjik në operacionet e tumorit të trurit. Për këtë arsye, përdorimi i teknologjisë dixhitale si neuronavigimi në kombinim me mikrokirurgjinë siguron një korridor kirurgjik më të sigurt dhe më të vogël, ndërkohë që minimizon mundësinë e pasojave neurologjike që mund të ndodhin pas operacionit. Kjo teknologji ka bërë të mundur kryerjen e metodave moderne kirurgjikale si biopsia me Neuronavigacion dhe heqja e tumorit me Neuronavigacion. Në operacionet e kryera me neuronavigacion përcaktohen saktësisht lokalizimi dhe kufiri i tumorit. Në këtë mënyrë mundësia e dëmtimit të indeve përreth zvogëlohet. Gjithashtu parandalohen një sërë dëmtimesh të mundshme neurologjike që mund të ndodhin tek pacienti.

Dr. Mehmet Akif SÖNMEZ

Specialist i Kirurgjisë së Sëmundjeve të Trurit dhe Nervit