Dislokimi i Ijeve Tek të Rriturit

  • Ballina
  • Dislokimi i Ijeve Tek të Rriturit

Sipas përshkrimit të Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen, Specialisti i Ortopedisë dhe Traumatologjisë, dislokimi i ijeve tek të rriturit dhe moshat e mesme shoqërohet me një çrregullim që ndodh me moszhvillimin e strukturës kockore të kofshës, të quajtur displazi. Kjo situatë përparon pak më tej dhe ija nga vendi ndahet pak. Nëse gjendja e pamjaftueshmërisë rritet pak më shumë, ajo ndahet edhe pak, dhe nëse ka insuficiencë të plotë, foleja nuk është në vend, është e vogël dhe në gjendje të pazhvilluar atëherë ijet dislokohen plotësisht. Kryetari i Bordit Drejtues të Spitalit Privat Medicabil Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen shprehet se secila prej gjendjeve të përmendur ka metoda trajtimi sipas llojit të sëmundjes në mosha të caktuara. Sipas Prof. Dr. Bilgen është e nevojshme që këto metoda trajtimi të dallohen dhe të përcaktohen shumë mirë.

Nëse shkurtësia nuk është shumë, pra nëse ka shkurtësi 1 cm ose më pak dhe nuk ka dhimbje, atëherë për këta pacientë rekomandohen operacione korrigjuese. Për pacientët që kanë këto simptoma para operacioneve të protezës rekomandohen operacionet korrigjuese. Operim korigjues ose operim që përfshijnë femurin mundësohen tek pacientët me një kofshë jo të plotë të dislokuar, nyjen e kofshës në vend, me një shkurtësi të pranueshme prej 1-1,5 cm ose më pak, pjesën e sipërme të nyjës së kofshës dhe funksioni normal i kyçit të hipit mund të bëhen me “operacione korrigjuese”. Pikërisht në këtë pikë mjeku ortoped Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen thekson rëndësinë e diagnostikimit të hershëm. Nëse gjendja aktuale e kofshës është e përshtatshme para operacionit të protezës dhe indi kërcor është i mjaftueshëm, nëse nuk ka konsum të tepruar, këtyre pacientëve mund të kryhet një operacion korrigjues.

Kështu, pacientit mund t'i jepet mundësia për të përdorur ijet e tyre për 10 vjet ose më shumë. Me fjalë të tjera, duhet të theksohet se pacientët me dislokime të tipit 2 ose tip 1 të kofshës kanë nevojë për kirurgji korrigjuese. Në rastet kur operacioni korrigjues nuk kryhet në kohë dhe kjo mundësi humbet, atëherë operacioni protetik bëhet i vetmi opsion. Sipas Prof. Dr. Bilgen, një kirurg ortoped duhet të vlerësojë me përpikëri po ashtu të vendosë dhe ta zbatojë atë me të njëjtën saktësi se për cilën sëmundje dhe në cilën periudhë cila operacion duhet të kryhet. Për shembull, nëse një osteotomi, domethënë një operacion korrigjues, kryhet tek një pacient 60-vjeçar, i cili ka ije të dëmtuara mesatarisht dhe ka dhimbje për disa vite, është e qartë se rezultati i këtij operacioni nuk do të jetë shumë. e suksesshme. Gjithsesi, nëse një pacient 30-vjeçar i bëhet një operacioni korrigjues me të njëjtat gjetje, pak më pak dhimbje, pak më pak çrregullime dhe displazi pak më të moderuar, pacienti do të përfitojë shumë nga ky operacion.    

Prof. Dr. Ömer Faruk BILGEN

Specialist i Ortopedisë dhe Travmatologjisë