Neurokirurgjia

Në Klinikën e Kirurgjisë së Sëmundjeve të Trurit dhe Nervit të Spitalit Medicabil, të gjitha ndërhyrjet kirurgjikale në lidhje me trurin, palcën kurrizore dhe sistemin nervor kryhen duke përdorur metodat diagnostikuese dhe kirurgjikale të mjekësisë moderne me standarde ndërkombëtare.

Pajisjet e sallës së operacionit, kujdesi dhe ndjekja e pacientit pas operacionit kryhen me saktësi tek njësit e kujdesit intensiv, e cila ofëron shërbim 24 orë në 7 ditë në javë. Në departamentin tonë të kirurgjisë së trurit, palcës kurrizore dhe nervave, ku përdoren teknika të avancuara si Laboratori i Electroneurofiziologjisë, Tomografia e Kompjuterizuar (CT/CT), Rezonanca Magnetike (MRI), Angiografia, Ultrasonografia Doppler, duke punuar në koordinim me departamentet e tjera të spitalit tonë si dhe shërbime spitalore, ofrohen edhe shërbime të urgjencës, klinike dhe poliklinike. Në Repartin e Neurokirurgjisë të spitalit tonë kryhen të gjitha llojet e ndërhyrjeve kirurgjikale.

·       Operacionet e Neurokirurgjisë në Fëmijëri
·       Tumoret e Trurit
·       Kirurgjia e Aneurizmit
·       Kirurgjia Urgjente e Traumës së Shpinës dhe Palcës Kurrizore
·       Kirurgji Nervore
·       Kirurgjia Urgjente e Traumës së Kokës
·       Trajtimi i Hernieve të Belit dhe Qafës