Transplanti i Flokëve Pa Dhimbje

  • Ballina
  • Transplanti i Flokëve Pa Dhimbje

Një nga pyetjet që pyesin shumë njerëz që duan të bëjnë një transplant flokësh është frika se 'A do të ndjejnë dhimbje? Për mysafirët tanë që dëshirojnë të bëjnë transplant flokësh, ne mund t'i kryejmë ato me menaxhim qetësues pa ndjerë asnjë dhimbje apo shqetësim.

Çfarë Është Sedacioni?

Sedasioni është një gjendje sipërfaqësore e gjumit e shkaktuar nga administrimi intravenoz i ilaçit. Meqenëse ilaçi administrohet në mënyrë intravenoze, efekti i tij është i menjëhershëm. Hapja e aksesit vaskular dhe fillimi i administrimit të ilaçit përfundon në 1-2 minuta. Bëhet në një mënyrë që zgjat rreth 10-15 minuta. Vetëdija juaj nuk humbet. Me qetësim nuk i ndjen injeksionet për anestezi lokale dhe nuk i kujtohen më vonë. Për pjesën tjetër të procesit, ju jeni në gjendje gjumi dhe gjysmë gjumë. Kështu, ju do të keni një operacion pa shqetësime, pa dhimbje dhe të rehatshme. Mjeku juaj do të vendosë së bashku me ju se cila anestezi do të përdoret gjatë transplantimit të flokëve. Është e nevojshme të ndërpritet së ngrëni dhe pirja 6-8 orë para anestezisë qetësuese. Me këtë metodë, transplantimi i flokëve mund të kryhet nga personeli shëndetësor nën kontrollin e mjekut, në spitale të plota apo qendra të mjekësisë kirurgjikale.

Ku Kryhet Transplantimi i Flokëve?

Sipas ligjeve të shpallura nga Ministria e Shëndetësisë, transplantimi i flokëve mund të bëhet në spitale të përgjithshme, qendra të mjekësisë estetike dhe kirurgjikale.

Kush Mund Të Bëjë Transplantin e Flokëve? Nga Kush Është i Përbërë Ekipi?

Në vendin tonë, transplantimi i flokëve mund të kryhet nga ekipe specialistësh të mbjelljes së flokëve dhe personel ndihmës shëndetësor nën kontrollin e dermatologëve dhe kirurgëve plastikë.