Si Bëhet Operacioni I Protezës?

  • Ballina
  • Si Bëhet Operacioni I Protezës?
  • Hapet zona problematike dhe kërcet e dëmtuara priten deri në kockë.
  • Sipas numrit të protezës të përcaktuar para operacionit, bëhet një prerje me inçizivë të prodhuar posaçërisht për këtë qëllim dhe proteza e përcaktuar vendoset në këtë zonë.
  • Protezat vendosen siç duhet brenda kufijve të duhur dhe të pranueshëm.
  • Pacienti ekzaminohet sikur të bënim një ekzaminim rutinë.
  • Pasi të siguroheni që gjithçka është në rregull, fillon faza e mbylljes.

Cili Është Problemi Më I Rëndësishëm Që Haset Pas Operacionit Të Zëvendësimit Të Ijeve?

Kur shikojmë shkallën e dislokimit pas operacionit, ajo varion midis 1 dhe 3 për qind, ashtu si shkalla e infeksionit që përmendëm më parë. Zhvendosja është një situatë e rrezikshme sepse kjo do të thotë se puna juaj është ndërprerë. Megjithatë, mund të reduktohet. Kjo do të thotë që ijet mund të kthehen në vend. Zhvendosja e ijeve është më e zakonshme se gjuri. Për këtë arsye, proteza e kofshës duhet të vendoset në kushte shumë të përshtatshme dhe të mira.