Çfarë Është Bakteriofagu?

  • Ballina
  • Çfarë Është Bakteriofagu?

Ne mendojmë se të gjitha viruset janë elemente sëmundje shkaktuese dhe shqetësuese. Megjithatë, është e pamundur të flitet për të njëjtat karakteristika për të gjithë viruset.

Disa viruse janë një nga shkaktarët kryesorë të sëmundjeve me pasoja shkatërruese. Por përkundrazi, disa viruse luajnë një rol edhe në trajtimin e disa sëmundjeve. Viruse të tilla quhen "fagë". Në këtë përmbajtje do të fokusohemi kryesisht në bakterofagët.

Bakteriofag, Armiku Natyror I Baktereve

Përafërsisht gjysma e baktereve në Tokë zhduken çdo 48 orë për shkak të efektit të fagëve. Është konsideruar e mundur të përdoret një element i tillë me veprim të shpejtë si metodë trajtimi. Pra, çfarë është saktësisht një fag? Fjala bakterofag është një fjalë me origjinë greke të lashtë. Fjala shpesh quhet fag. Shkurtimisht, mund të themi se është një lloj virusi që infekton me sukses dhe efektivisht bakteret. Ky virus përbëhet kryesisht nga proteina. Është gjithashtu e mundur të flitet për një material gjenetik.

Materiali në fjalë mund të jetë ADN ose ARN. Fagët janë krijesa që janë mjaft të vogla për të qenë brenda një qelize. Ka pjesë të tilla si koka, bishti dhe qafa. Ata mund të gjejnë një vend për veten e tyre kudo që gjenden bakteret. Ato mund të ekzistojnë kudo, nga zorrët e kafshëve në tokë. Në fakt, ato konsiderohen si krijesat e gjalla më të bollshme në tokë. Pasi futen brenda baktereve, ato e zbërthejnë dhe e shkatërrojnë brenda një kohe të shkurtër. Mbijetesa e fagut varet nga ekzistenca e një qelize të gjallë. Ata kanë vetëm aftësinë të jenë efektive kundër baktereve. Prandaj, ato nuk shkaktojnë ndonjë efekt anësor të veçantë tek njerëzit.

Cila Është Aventura E Bakteriofagëve Brenda Qelizës?

Aventura e bakteriofagëve brenda qelizës zhvillohet si më poshtë:

  • Një bakterofag bashkohet me një bakter të veçantë. Sapo të gjejnë bakteret që mund të infektojnë, ato i bashkohen menjëherë baktereve.
  • Që nga ky moment, ata fillojnë të formojnë molekulat e tyre proteinike. Më pas, ata e transferojnë materialin e tyre gjenetik drejtpërdrejt te bakteri me të cilin përputhet.
  • Në këtë mënyrë, ata kanë mundësinë të kontrollojnë bakteret dhe të prodhojnë dhjetëra fagë të rinj.
  • Në fund të procesit, fagët përhapin bakteret bijë të sapoprodhuara jashtë zonës së infektuar, duke siguruar efektin e pritur në zonën problematike.

Bakteriofagefagët në fakt nuk janë të gjallë dhe ata kanë nevojë për baktere për të fituar vitalitet. Në fakt, fjala përdoret në kuptimin e “bakteri ngrënës”. Fagët kanë potencial si një trajtim antibakterial kundër infeksioneve bakteriale.

Antibiotikët apo Bakteriofag?

Në ditët e sotme, ne dëgjojmë mjaft shpesh konceptin e rezistencës ndaj antibiotikëve. Shumë prej nesh kanë dëgjuar për bakteret që tregojnë rezistencë të fortë ndaj antibiotikëve. Shumë baktere kanë filluar të tregojnë rezistencë të fortë ndaj antibiotikëve të zhvilluar si pjesë e trajtimeve të infeksionit. Nuk është çudi që ky skenar do të krijojë pasoja shumë më serioze dhe shkatërruese në afat të gjatë.

Ky trend ka sjellë në axhendë edhe kërkimin e trajtimeve të reja. Pikërisht për këtë arsye, kohët e fundit fagët kanë marrë një rëndësi të veçantë në botën mjekësore. Pra, çfarë është terapia me bakteriofag ose terapi bakterofage?

Terapia Me Bakterofag

Trajtimi është aplikimi i fagut për të krijuar një trajtim kundër baktereve që shkaktojnë infeksionin. Kohët e fundit janë shtuar rastet kur në vend të antibiotikëve përdoret terapi direkte me bakterofag. Fagët kanë shumë përparësi ndaj antibiotikëve. Për shembull, bakteret e dobishme nuk shkatërrohen, siç ndodh me antibiotikët.

Fagët vendosen në zonën ku nevojiten dhe mund të shumohen atje. Pas rritjes së rezistencës ndaj antibiotikëve, interesi për terapitë me fagë filloi të rritet në të gjithë botën. Mund të na kontaktoni për të marrë informacion më të detajuar dhe gjithëpërfshirës në lidhje me këtë çështje të rëndësishme. I urojmë të gjithëve ditë të shëndetshme.