Sëmundjet Infektive

Sëmundjet infektive është shkenca që merret me diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të shkaktuara nga mikroorganizmat në trupin e njeriut. Departamenti i sëmundjeve infektive merret me një grup të gjerë sëmundjesh si gripi, infeksionet urinare, meningjiti, verdhëza, diarreja, helmimet nga ushqimi. Ai gjithashtu siguron monitorimin dhe kontrollin e infeksioneve spitalore. Kontrollon përdorimin racional të antibiotikëve në spital.

Në laboratorin klinik të mikrobiologjisë, që përbën pjesën diagnostike të departamentit, kryhen analiza për zbulimin e agjentit të sëmundjes me metodën e kulturës, analizat serologjike dhe ekzaminimet e drejtpërdrejta mikroskopike.