Pediatria

Departamenti i Pediatris në Spitalin Medicabil është organizuar për të ofruar shërbime shëndetësore ekzaminimi, trajtimi dhe parandalimi për fëmijët dhe të rinjtë e moshës ndërmjet 0-16 vjeç. Që nga lindja, të gjitha sëmundjet e fëmijërisë ekzaminohen, trajtohen dhe ndiqen nga specialistë me përvojë në këtë fushë. Spitali ynë synon t'ju ofrojë shërbimin më të mirë ku ofron shërbim të plotë në Repartin e Kujdesit Intensiv të New Born, Poliklinikën e Pediatrisë, Shërbimin e Pediatrisë dhe Dhomën e Observimit të Foshnjave të cilat janë të pajisura me teknologji moderne dhe të avancuar. Që nga lindja e fëmijëve, të gjitha ndjekjet e nevojshme dhe sipas nevojës mund të bëhet trajtimi ambulator dhe spitalor. Në urgjencat mjekësore, shërbimi ynë i urgjencës ka personelin dhe pajisjet për t'iu përgjigjur në mënyrë adekuate ndaj fëmijëve.

Pas lindjes, foshnjat shkarkohen pasi janë ndjekur me nënat e tyre për 24 orë nën mbikëqyrjen e infermiereve tona në dhomën e vëzhgimit të foshnjave dhe të gjitha kontrollet dhe ekzaminimet rutine janë kryer nën kontrollin e pediatërve tanë specialistë. Në poliklinikat tona të fëmijëve ndiqen kontrollet dhe vaksinimet e foshnjave, si dhe ekziston kënd lojrash me rreth sigurie ku është i rëndësishëm komoditeti i fëmijëve para dhe pas ekzaminimit të mjekut.

Në poliklinikat tona është e mundur të caktoni termin duke lënë termin online nëpërmjet call center-it ose faqes sonë të internetit me sistemin e termineve dhe në raste urgjente shërbimi ynë i Urgjencës dhe pediatërit tanë ju shërbejnë me ndërhyrje të menjëhershme me koordinim dhe bashkëpunim.

·       Sëmundjet alergjike,
·       Diagnoza dhe trajtimi i astmës,
·       Diagnoza dhe trajtimi i infeksioneve të rrugëve të frymëmarrjes,
·       Diagnoza dhe trajtimi i infeksioneve të veshkave dhe sistemit urinar,
·       Diagnoza dhe trajtimi i mosmbajtjes së urinës,
·       Diagnoza dhe trajtimi i sëmundjeve pediatrike me shtrimin në spital.