Prof. MD. M. Özgür TAŞKAPILIOĞLU

Neurosurgeon

Education

Medical degree: 19 Mayıs University Medical School, Samsun 1992-1998

Residency: Uludag University Medical School, Bursa 2000– 2006

Inegol Government Hospital, Bursa 2007-2009

Gümüşsuyu Military Hospital as a lieutenant, İstanbul 2009– 2010

Current position: Professor in neurosurgery in Uludag University Medical School, Department of Neurosurgery, Bursa 2010

2022 -  Private Medicabil Hospital

 

Professional Affiliations

Turkish Neurosurgical Society

Turkish Medical Association

 

Medical Interests 

 • Degenerative Disc Prolapses
 • Scoliosis and Kyphosis Surgeries
 • Spinal Tumor Removal
 • Spina Bifida Surgeries
 • Tethered Cord Surgeries
 • Endoscopic Spine Surgery (Cervical, Thoracal, Lomber Disc Herniation and Spinal Stenoisis)
 • Brain Aneurysm Repair
 • Pediatric and Adult Brain Tumor Surgeries
 • Epilepsy Surgery
 • Chiari Malformation
 • Hydrocephalus
 • Craniosynostosis (Head Distortion)
 • Congenital Spinal Abnormalities

 

Publications

109- Marzieh Karimi Khezri, İsmail Seçkin Kaya, M Özgür Taşkapılıoğlu Şant operasyonu yapılan pediatrik hastalarda revizyon sebepleri Türk Nöroşirurji Derneği 32. Bilimsel kongresi. 20.04.2018-24.04.2018 Antalya

110- R Nur Balçın, Seçil Ak Aksoy, Melis Mutlu, Ezgi Işıl Baş, M Özgür Taşkapılıoğlu, Berrin Tunca, Ahmet Bekar, Hasan Kocaeli, Şahsine Tolunay, Gülşah Çeçener, Ünal Egeli Pediatrik düşük dereceli gliomalarda kodlama yapmayan RNA’ların önemi Türk Nöroşirurji Derneği 32. Bilimsel kongresi. 20.04.2018-24.04.2018 Antalya
111- Ali İmran Özmarasalı Pediyatrik olgularda yapılan dekompresyonun surveye etkisi Türk Nöroşirurji Derneği 32. Bilimsel kongresi. 20.04.2018-24.04.2018 Antalya
112- İsmail Seçkin Kaya, Mevlüt Özgür Taşkapılıoğlu Olgu sunumu: Human tail Türk Nöroşirurji Derneği 32. Bilimsel kongresi. 20.04.2018-24.04.2018 Antalya
113- Turgut Kuytu, Alper Türkkan, Özgür Mevlüt Taşkapılıoğlu, Selçuk Yılmazlar, Ahmet Bekar, Şükrü Yıldırım WHO grade 2 meningioma uzak organ metastazı; Olgu sunumu Türk Nöroşirurji Derneği 32. Bilimsel kongresi. 20.04.2018-24.04.2018 Antalya
114- Ahmet Bekar, Alper Türkkan, M Özgür Taşkapılıoğlu, Marzieh Karimi Khezri Nüks trigeminal nevraljilerde tekrarlanabilir cerrahi girişim: Mikrovasküler dekompresyon deneyimimiz Türk Nöroşirurji Derneği 33. Bilimsel kongresi. 11.04.2019-14.04.2019 Antalya (sözel sunu)
115- Yazan Asad Bani Shamsah, M Özgür Taşkapılıoğlu, Şahsine Tolunay Çocukluk çağının intraventriküler tümörleri Türk Nöroşirurji Derneği 33. Bilimsel kongresi. 11.04.2019-14.04.2019 Antalya (sözel sunu)
116- Duygu Baykal, M Özgür Taşkapılıoğlu, Bahattin Hakyemez, Hasan Kocaeli Pediyatrik AVM hastalarının tedavisinde klinik deneyimimiz Türk Nöroşirurji Derneği 33. Bilimsel kongresi. 11.04.2019-14.04.2019 Antalya (sözel sunu)
117- İsmail Seçkin Kaya, M Özgür Taşkapılıoğlu, Gökhan Ocakoğlu, Zeynep Yazıcı Skafo sefali hastalarında istatistiksel şekil analizi Türk Nöroşirurji Derneği 33. Bilimsel kongresi. 11.04.2019-14.04.2019 Antalya (sözel sunu)
118- Betül Sevinir, Metin Demirkaya, Mehtap Ertekin, Özgür Taşkapılıoğlu, Aytül Temüroğlu, Canday Abakay, Ulviye Yalçınkaya, Hülya Öztürk Nazlıoğlu, Zeynep Yazıcı İlk başvuru yakınması kord basısı olan hastaların özelliklerinin ve prognozunun değerlendirilmesi. 23. Ulusal Kanser Kongresi 17-21 Nisan 2019 Antalya
119- Seçil Hasdemir, Sevda Akyol, Şahsine Tolunay, Mevlüt Özgür Taşkapılıoğlu Pilomiksoid Astrositom: olgu sunumu 29. Ulusal Patoloji Kongresi 23-26 Ekim 2019 Trabzon (poster)
120- Oğuz Altunyuva, Pınar Eser, Mevlüt Özgür Taşkapılıoğlu, Selçuk Yılmazlar Anterior fossa spontan BOS fistüllerinin retrospektif analizi Türk Nöroşirurji Derneği 34. Bilimsel kongresi 30.09.2021-03.10.2021 (poster)
121- Oğuz Altunyuva, Pınar Eser, Şeref Doğan, Mevlüt Özgür Taşkapılıoğlu Pediatrik spinal kitlelerin retrospektif analizi Türk Nöroşirurji Derneği 34. Bilimsel kongresi 30.09.2021-03.10.2021 (sözel)
 
122- MERCANOĞLU EFE E., BİLGİN H., AKESEN S., TAŞKAPILIOĞLU M. Ö. , SELÇUK A. Dev Meningomyelosel Eksizyonunda Perioperatif Yaklaşım: Olgu Sunumu 21. Kış Sempozyumu, Bursa, Turkey, 19 - 22 February 2015, pp.17-18