MD. Cengiz BIÇAKÇI

Dermatology

Education

1.      İzmir Atatürk Training and Research Hospital Dermatology Clinic Chief Assistant (1990)

2.      İzmir Atatürk Training and Research Hospital (1989)

3.      Ege University Faculty of Medicine (1984)

 

Work experience

 • After his retirement, he worked with his wife Zeynep Bıçakçı, who is an "Esthetician Master Trainer", at the Private Clinic in Mavişehir, Bostanlı.
 • He founded the "Association of Ethics in Health", which consists of healthcare professionals and lawyers, and became the president of the association.
 • He worked at Bremen North Clinic in Germany in 2018.
 • He worked at Tepecik Training and Research Hospital.

 

Medical Studies

 • Classical Dermatology, Cosmetic Dermatology and Esthetician School studies as separate units within the healthcare company (1993) - Alsancak(İzmir)
 • Numerous in-service training studies, dermatological patient screenings and seminars in partnership with Izmir Chamber of Pharmacists, Izmir Chamber of Hairdressers and Izmir Konak Municipality.

 

Medical Areas

 • Moles
 • Sun damage
 • Skin cancers
 • Psoriasis
 • Allergies and eczema
 • Acne
 • Hair and nail diseases
 • Warts
 •  Fungal diseases

The topics he has lectured

 • Electrocauterization
 • Cryocauterization
 • Dermoscopy
 • UVA treatment
 • Mycology
 • Dru research
 • Trichogram
 • Chemical Cauterization
 • Dermatosurgery
 • Cosmetically botox, filler and thread applications, Mesotherapy, Peeling, Skin Renewal, stain and rejuvenation procedures, Dermatological laser applications.

 

Foreign Languages

 • English (B2)
 • German (B2)

 

Memberships

 • TTB
 • Turkish Association of Dermatology

 

Studies and Publications

 • Karaman A., Günay A., Ergin M., Bıçakçı C. : Vitiligoda Oküler Bulgular. XII. Ulusal Dermatoloji Kongre Kitabı. İstanbul, 1988: 543-547. (Augenbefund bei Vitiligo, 12. Nationaler Kongress für Dermatologie)
 • Erciyeş Z., Işık N., Zeren İ., Bıçakçı C., Habif D. ; Thost-Unna Sendromu (nadir bir vaka nedeniyle). (İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi, XXVI, 3, 1988: 443-445.) (Thost-Unna-Syndrom(aufgrund eines seltenen Falles), İzmir State Hospital medizinische Journal)
 • Günay A., Karaman A., Bıçakçı C.: Vitiligoda AKŞ, T3, T4 ve Hemogram Sonuçları. (İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi, XXVII, 3, 1989: 345-348.)(Diabetes Mellitus, Threoiditis und Anamie Forschung in Vitiligo, İzmir State Hospital medizinische Journal)
 • Karaman A., Bıçakçı C., Zencir S., Yeşil M., Ertan S. : Behçet Hastalığı’nda Kardiyolojik Bulgular.XIII. (Ulusal Dermatoloji Kongre Kitabı. Adana, 1990: 353-355.) (Kardiologische Befunde bei Morbus Behçet, 13. Nationaler Kongress für Dermatologie)
 • Özkaya N., Bıçakçı C., Karaman A., Aktan Ş., Çokal F. : Akne Vulgaris’te %2 ve %4’lük Topik Eritromisin Tedavisinin Etkileri. XIII.Ulusal Dermatoloji Kongre Kitabı, Adana, 1990: 427-430. (Die Wirkung von Akne Vulgaris 2% und 4% topische Behandlung mit Erythromycin, 13.Nationaler Kongress für Dermatologie)
 • Bıçakçı C., Erciyas F, Erciyeş Z., Karaman A., Uluç I., Eren K. : Seboreik Dermatitlerde Serum Bakır Düzeyleri. XIII. Ulusal Dermatoloji Kongre Kitabı, Adana, 1990: 135-137. (Serumkupferspiegel bei seborrhoischen Ekzemen,13.Nationaler Kongress für Dermatologie)
 • Erciyeş Z., Erciyas F., Bıçakçı C., Özkaya N., Eren K., Özder F. : Alopesilerde Etiyolojik Nedenler. XIII. Ulusal Dermatoloji Kongre Kitabı, Adana, 1990: 189-194. (Atiologische Ursachen bei Alopezie, 13. Nationaler Kongress für Dermatologie)
 • Özkaya N., Bıçakçı C., Günay A., özder F, apaydın R. : Akne Vulgaris’te sistemik Ketokonazol’ün etkileri. XIII. Ulusal Dermatoloji Kongre Kitabı, Adana, 1990: 267-270 (Die Auswirkungen von Akne Vulgaris systemische Ketokonazol,13.Nationaler Kongress für Dermatologie)
 • Bıçakçı C., Erciyeş Z., Uluç I., Özder F, Eren K. : Tinea versicolor’da sistemik Ketokonazolün çeşitli dozlarda etkinliği. XIII. Ulusal dermatoloji Kongre Kitabı, Adana, 1990: 271-274. (Wirksamkeit bei verschidenen Dosierungen von systemischem Ketokonazol in Tinea Pedis, 13. Nationaler Kongress für Dermatologie
 • Bıçakçı C., Erciyeş Z, Çokal F., Özder F : Sağlıklı Bireylerde Topikal İlaç Duyarlılığının Araştırılması. IV. Ulusal Allerji Kongre Kitabı, Adana, 1990: 34. (Untersuchung von Nebenwirkungen topischer Medikamente in der Gemeinschaft, 4. Nationaler Kongress für Allergie)
 • Karaman A., Bıçakçı C., Zencir S., Eren K. : Ekzemalı Bireylerde topikal antibiyotik ve antiseptik ilaç duyarlılığının araştırılması. IV. Ulusal Allerji Kongre Kitabı, Adana, 1990: 35. (Untersuchung von topischen antibiotischen und antiseptiscen Medikamentenallergien bei Ekzemen, 4. Nationaler Kongress für Allergie)
 • Bıçakçı C., Karaman A., Eren K. : Komplement Sistemi ve Deri Hastalıklarındaki Önemi. X. Prof. Dr. A.Lütfü Tat Simpozyum Kitabı, Ankara. 1992:581-596 (Komplementsystem und seine Bedeutung bei Hauterkrankungen, 10. Prof. Dr. A.Lütfü Tat Dermatologie Symposium)
 • Bıçakçı C.,Özder F., Aktan Ş., Karaman A.: Psoriasiste Trombotik Hastalıklara Eğilimin Araştırılması ve Antiaggregan Tedavi ile Koruyucu Sağıtımın Değeri.X.Prof. Dr. A.Lütfü Tat Simpozyum Kitabı, Ankara, 1992: 597-608. (Untersuchung der Neigung zu trombotischen Erkrankungen bei Psoriasis und der Wert einer prophylaktischen Behandlung mit Antikoagulanzien, 10.Prof. dr. A. Lütfü Tat Dermatologie Symposium)
 • Bıçakçı C., Özder F., Karaman A. : Punch Greftleme Yöntemi ile Ototransplantasyon Yapılan Psoriasisli Olgularda Koebner ve Ters Koebner Fenomeninin Araştırılması. X. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyum Kitabı, Ankara, 1992: 609-622. (Untersuchung von Koebner- und inversenkoebner-Phanomenen bei Patienten, die sich einer gegenseitigen Autotransplantation durch Stanzen unterzogen haben, 10. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Dermatologie Symposium)
 • Özder F., Bıçakçı C., Tunakan M, İşisağ A., Karaman A. : Psoriasis Vulgaris’te intralezyonel Siklosporin A Sağaltımının Yeri. X. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyum Kitabı, Ankara, 1992: 623-629. (Wert der intralasionale Cyclosporin A Behandlung in der Schuppenflechte, 10. Prof.Dr. A. Lütfü Tat Dermatologie Symposium)
 • Bıçakçı C., Doğan B., Özdamar Ş., Doğruöz K., Harmanyeri Y.: Bir Mikst Porokeratoz Olgusu. Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi. 1992; 26: 259-261. (Ein Patient von ‘’gemischter’’ Porokeratose, Archive von Hautkrankheiten und Syphilis)
 • Bıçakçı C., Uçmaklı E., Doğan B., Doğruöz K.: Dudakta Ektopik Sebase Bezlerde Demodex Paraziti; Yineleyen Keilitis Nedeni Olabilir mi? Deri hastalıkları ve Frengi Arşivi.1992; 26: 267-269. (Demodex-Parasitia in den ektopischen Talgdrüsen der Lippe; Könnte es die Ursache für eine wiederholte Entzündung sein? , Archive von Hautkrankheiten und Syphilis
 • Bıçakçı C., Uçmaklı E.,Doğan B., Doğruöz B. : Ayağında İnterdigital Ülseri Olan Bir Behçet Hastası. Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi. 1992; 26: 281-282. (Geschwür im Zusammenhang mit Behçet-Krankheit zwischen den Zehen, Archive von Hautkrankheiten und Syphilis)
 • Özder F., Roditi A.,Bıçakçı C.,Karaman A. : Psoriasisli Hastalarda Psoriatik Artrit Sıklığı ve Klinik Tipleri. XIV. Ulusal Dermatoloji Kongre Kitabı, Erzurum, 1992: 157-162. (Die Inzidenz von Psoriasis-Arthritis bei Psoriasis-Patienten und klinischen Typen, 14.Nationaler Kongress für Dermatologie)
 • Bıçakçı C. Özdamar Ş., Şan T., Doğan B., Yıldırım Ş., Öztek İ. : Bazalyomada İntralezyonel İnterferon Etkisinin Klinik, Histopatolojik, İmmünhistokimyasal ve Ultrastrüktürel Açıdan İncelenmesi. XIV. Ulusal Dermatoloji Kongre Kitabı, Erzurum, 1992: 559-573. (Klinische, histopathologische, immunhistochemische und ultrastrukturelle Bewertung des intralasionalen Interferon Effekts bei Basalzellkarzinomen, 14.Nationaler Kongress für Dermatologie)
 • Bıçakçı C. : Dermatoloji’de Antikanser Tedavide Konjuge Olmamış Monoklonal Antikorların Önemi. XIV. Ulusal Dermatoloji Kongre Kitabı, Erzurum, 1992: 581-586. (Dermatologische Antikrebs-Behandlung ist die Vorkehrung von unkonjugierten monoklonalen Antikörpern, 14.Nationaler Kongress für dermatologie)
 • Bıçakçı C., Özdamar Ş., Doğan B., Öztek İ. : Bazalyomada Fibronektin ve Laminin Ekspresyonu, İmmünohistokimyasal Bir Çalışma. XIV.Ulusal Dermatoloji Kongre Kitabı, Erzurum, 1992: 611-618. (Fibronectin- und Laminin-Expression in Basalzellkarzinom, immunhistochemische Untersuchung, 14.Nationaler Kongress für Dermatologie)
 • Bıçakçı C. Aktan Ş., Eren K., Karaman A. : Ülseratif Bir Nekrobiyosis Lipoidika Diabetikorum Olgusu. XIV. Ulusal Dermatoloji Kongre Kitabı, Erzurum, 1992: 249-252. (Ulcerative Necrobiosis Lipoidica, 14.Nationaler Kongress fürDermatologie)
 • Eren K., Bıçakçı C., Karaman A.: Ulkus Kruris’te Etiyolojik Faktörlerin Araştırılması. XIV.Ulasal Dermatoloji Kongre Kitabı, Erzurum, 1992 : 335-339. (Untersuchung von Ulcus crurist atiologischen Faktoren, 14. Nationaler Kongress für Dermatologie)
 • Çokal F., Bıçakçı C. Karaman A. : Kronik Pruritusta Etiyolojik Faktörler. XIV. Ulusal Dermatoloji Kongre Kitabı, Erzurum, 1992: 367-370. (Atiologische Faktoren bei chronischem Pruritus, 14. Nationaler Kongress fürDermatologie)
 • Uluç I., Bıçakçı C., Karaman A., Solak S., Tümbay E. : Yüzeyel Mantar Enfeksiyonlarında Histopatolojik Özellikler.XIV. Ulusal Dermatoloji Kongre Kitabı, Erzurum, 1992: 371-74. (Histopathologische Befunde bei oberflachlichen Pilzinfektionen, 14.Nationaler Kongress für Dermatologi
 • Habif D., Bıçakçı C., Karaman A. : Liken Planus ve Glukoz İntoleransı. XIV. Ulusal Dermatoloji Kongre Kitabı, Erzurum, 1992: 375-77. (Lichen planus und Glukose-intoleranz, 14. Nationaler Kongress für Dermatologie)
 • Bıçakçı C. Eren K., Karaman A. : Sık Görülen Deri Kanserleri İle İlgili Retrospektif Bir Araştırma. Ulusal Dermatoloji Kongre Kitabı, Erzurum, 1992: 379-380. (Retrospektive Forschung zu haufigen Hautkrebsarten, 14.Nationalr Kongress für Dermatologie)
 • Bıçakçı C.Özdamar Ş., Doğan B., Öztek İ. : Fibronectin and laminin expressions in different clinic and histologic types of basocellular carcinomas. Melanoma Research 1993; 3 (2): 10. (Fibronectin and laminin expressions in different clinic and histologic types of basocellular carcinomas, Melanoma Research / The Fifth World Congress on Cancers of the Skin, 1993, Berlin)
 • Bıçakçı C., Özdamar Ş., Şan T., Doğan B., Öztek İ.: Treatment of basocellular carcinoma with intralesional interferon alfa 2a. An immunoenzymatic and ultrastructural study. Melanoma Research 1993; 3 (2): 10-11. (Treatment ofbasocellular carcinoma with intralesional interferon alfa 2a. An immunenzymatic and ultrastructural study, Melanoma Research/ The Fifth World Congress on Cancers of the Skin, 1993, Berlin)
 • Bıçakçı C., Doğan B. : Bir Aksesuar Tragi Servikalis Olgusu. İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi 1993; 31(1): 94-6. (Zubehör tragi servikalis, İzmir Stadt Krankhaus medizinischer Jour.)
 • Bıçakçı C., Doğan B. : Dev Mavi Nevus. İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi 1993: 31 (1): 97-8. (Riesiger blauer Navus, İzmir Stadt Krankhaus medizinischer Jour.)
 • Bıçakçı C., Doğan B. : ACE inhibitörlerinin normal deri üzerine etkileri. İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi 1993; 31 (2): 157-60. (Normale Hauteffekte von ACE-Hemmern, İzmir Stadt Krankenhaus medizinische Jour.)
 • Bıçakçı C., Doğan B. : Silik bulguları ile ANA negatif bir sistemik lupus eritematosus olgusu. İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi 1993: 31 (2): 244-6. (Ein Patient mit leichten Anzeichen und einem ANA negativen systemischen Lupus erythematodes, İzmir Stadt Krankenhaus medizinischer Jour.)
 • Bıçakçı C., Uçmaklı E., Doğan B., Özdamar Ş., Vardar A., Doğruöz K. : Bir Karsinoma Erizipeloides Olgusu. Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi 1993; 27: 45-7. (Carcinoma erysipeloides, Archive von Hautkrankheiten und Syphilis)
 • Dinçer T., Özder F., Bıçakçı C., Tosun O. : İododerma.XV. Ulusal Dermatoloji Kongre Kitabı, İzmir 1994:46. (Iododerma, 15.Nationaler Kongress für Dermatologie)
 • Bıçakçı C., Özateş A., Kargı A., Pabuççuoğlu U., Karaman A. : Ülseratif Dermatozlarda Laminin Ekspresyonu, immünohistokimyasal bir çalışma. XV. Ulusal Dermatoloji Kongre Kitabı, İzmir 1994: 53. (Laminin expression in Wunddermatosen, 15. Nationaler Kongress für Dermatologie)
 • Bıçakçı C., Yılmaz G., Kargı A., Pabuççuoğlu U., Karaman A. : Hiperproliferatif dermatozlarda Proliferating Cell Nuclear Antigen ekspresyonları, immünhistokimyasal bir çalışma. XV. Ulusal Dermatoloji Kongre Kitabı, İzmir 1994: 55. (Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA) expression in hiperproliferative Dermatosen, 15. Nationaler Kongress für Dermatologie)
 • Bıçakçı C., Tosun O., Kargı A., Pabuççuoğlu U., Karaman A. : Köbner Pozitif Dermatozlarda Süperoksit Dismutaz Enzim Expresyonu. XII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyum Kitabı, Ankara 1995. (Superoxid-Dismutase-Expression in Koebner-positiven Dermatosen, 12. Prof. Dr.A. Lütfü Tat Symposium)
 • Bıçakçı C., Doğan B.: Atipik Pityriasis rosea olguları. XII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sympozyum Kitabı, Ankara, 1995. (Atypische Pityriasis rosea Patienten, 12. Prof.Dr.A.Lütfü Tat Symposium)
 • Bıçakçı C., Gökşin Z., Zeren İ., Karaman A. : Tümör Benzeri Bir Tüberkülozis Kutis Verrükoza Olgusu. XII. Prof. Dr. A.Lütfü Tat Simpozyum Kitabı, Ankara, 1995. (Ein tumorartiger Tuberkulose-Cutis-Verrucosa-Patient, 12. Prof.Dr.A.Lütfü Tat Symposium)
 • Bıçakçı C., Doğan B. : Bir Epidermolitik Hiperkeratoz Olgusu ve Topik Retinoik Asitle Başarılı Sağaltımı. XII. Prof.Dr.A.Lütfü Tat Simpozyum Kitabı, Ankara 1995. (Epidermolytische hiperkeratose und topische Retinsaure Behandlung, 12. Prof.Dr.A.Lütfü Tat Symposium)
 • Bıçakçı C., Doğan B.: Oral Ülseratif Liken Planusta Topik Siklosporin Sağaltımı. XII. Prof.Dr.A.Lütfü Tat Simpozyum Kitabı, Ankara 1995. (Topische Cyclosporin-Behandlung in orale ulcerative Lichen planus, 12.Prof.Dr.A.Lütfü Tat Symposium)
 • Bıçakçı C., Doğan B., Yalçınkaya C.: Segmental Nevi’de Fakomatoz Araştırması. XII. Prof.Dr. A. Lütfü Tat Simpozyum Kitabı, Ankara 1995. (Semental Navi-Phakomatose-Forschung, 12. Prof.Dr. A.Lütfü Tat Symposium)
 • Özateş A., Bıçakçı C., Karaman A., Kargı A., Pabuççuoğlu U., Aktaş S.: Dermal Vaskülitlerde Serbest Oksijen Radikallerinin Etkisi. XVI. Ulusal Dermatoloji Kongre Kitabı, Antalya 1996: 027. (Wirkung von freien Sauerstoffradikalen auf dermalen Vaskulitis, 16.Nationaler Kongress für dermatologi
 • Tosun O.,Bıçakçı C., Karaman A., Pabuççuoğlu U., Kargı A., Aktaş S.: Premalign ve Malign Dermatozlarda Süperoksit Dismutaz Ekspresyonu. XVI. Ulusal Dermatoloji Kongre Kitabı, Antalya 1996: 048. (Superoxid-Dismutase-Expression in pramalignen und malignen Dermatosen, 16.Nationaler Kongress für Dermatologie)
 • Yılmaz G., Bıçakçı C., Karaman A., Kargı A., Pabuççuoğlu U., Aktaş S.: Prekanseröz ve Kanseröz Dermatozlarda PCNA Ekspresyonu. XVI:UlusalDermatoloji Kongre Kitabı,Antalya, 1996: 049. (PCNA Expression in malignen und pramalignen Dermatosen, 16.Nationaler Kongress für Dermatologie)
 • Arıkan N., Bıçakçı C., Karaman A.: Oral Mukoza Hastalıkları. XVI. Ulusal Dermatoloji Kongre Kitabı, Antalya 1996: 141. (Mundschleimhauterkrankungen, 16. Nationaler Kongress für Dermatologie)
 • Karaman A., Özlü S.R., Öğretmen Z., Bıçakçı C.: Rozase Patogenezinde Demodex Follikülorum’un Rolü. XVII. Ulusal Dermatoloji Kongre Kitabı, Kuşadası 1998: 131. (Die Rolle von Demodex folliculorum in der Rosazea Pahogenese, 17.Nationaler Kongress für Dermatologie)
 • Bıçakçı C., Karaman A., Bıçakçı H.: İkiz Kardeşlerde Sneddon Sendromu (Sistemik Tutulumlu idiopatik Livedo Retikülaris). XVIII.Ulusal Dermatoloji Kongre Kitabı, Antalya 2000: 030. (Sneddon-Syndrom bei Zwilligen (systemische idiopatische Livedo reticularis, 18. Nationaler Kongress für Dermatologie)
 • Öğretmen Z., Bıçakçı C., Akay A., Çankaya H.: Calcinosis cutis. 9th Congress EADV , Geneve 2000:141. (Calcinosis cutis, 9th Congress EADV)
 • Tosun O., Karaman A., Bıçakçı C., PabuççuoğluU., Kargı A.: Superoxide dismutase enzyme expressions in Koebner positive dermatosis. 9th Congress EADV, Geneve 2000: 223. (Superoxide dismutase enzyme expressions in Koebner positive dermatosis, 9th Congress EADV)
 • Yılmaz G., Karaman A., Bıçakçı C., Pabuççuoğlu U., Kargı A.: Proliferating Cel nuclear Antigen (PCNA) expressions in hyperproliferative dermatosis. 9th Congress EADV, Geneve 2000: 223. (Proliferating cell nuclear antigen (PCNA) expressions in hyperproliferative dermatosis, 9th Congress EADV)
 • Bıçakçı C., Ermete M., Bıçakçı H. : Polipoid Bazal Hücreli Karsinom. XV.Prof.Dr.A.Lütfi Tat Simpozyumu, Ankara 2001: 079. (Polypoides Basalzellkarzinom, 15.Prof.Dr.A.Lütfü Tat Symposium
 • Altun Y., Bıçakçı C., Öğretmen Z., Bilgin İ.: Krioterapi Komplikasyonları: Retrosektif Bir Çalışma. XIX.Ulusal Dermatoloji Kongre Kitabı, Kapadokya 2002: 069. (Kryothetapie Komplikationen: retrospektive Studie, 19.Nationaler Kongress für Dermatologie)
 • Karaman A., Bilgin İ, Bıçakçı C., Güven F., Bozdağ K., Yılmaz G., Maki S.: Bölge Seminerleri Kitabı, İzmir, 2002. (Regionale-Seminare-Buch, İzmir)
 • Güven F., Aydın O., Öğretmen Z.,Bozdağ K.E., Bilgin İ., Bıçakçı C., Yılmaz G.: Kontakt Dermatitli Hastalarda Yama Testi Sonuçları. XX.Ulusal Dermatoloji Kongre Kitabı, Çeşme 2004: 051. (Patch-Test Ergebnisse bei Patienten mit Kontaktdermatitis, 20.Nationaler Kongress für Dermatologie)
 • Pala E.E., Bayol Ü., Keskin E., Türe G., Bıçakçı C.: Psödoksantoma Elastikum ve Kalsinozis Kutis: Olgu Sunumu. 22.Ulusal Patoloji Kongre Kitabı, Antalya 1012: 044. (Pseudoxantoma elasticum und Calcinosis cutis, 22. Nationaler Kongress für Pathologie)