Onkologjia Mjekësore

Onkologjia mjekësore miret me trajtimin e kancerit,  përhapjen e kancerit, zhvillimin e trajtimit të kancerit dhe me trajtimin e pacientëve me kancer.

Çfarë Është Onkologjia Mjekësore?

Onkologjia mjekësore është një degë e shkencës që përfshihet  jo vetëm trajtimi i pacientëve me kancer, por edhe parandalimi, shqyrtimi dhe diagnostikimi i hershëm të kancerit. Pra, çdo fazë e kancerit ka të bëjë me onkologjinë mjekësore. Gjithashtu, gjatë diagnostikimit dhe trajtimit të kancerit bëhet bashkëpunim me fushën e kirurgjisë dhe radiologjisë, po ashtu qasja ndaj pacientit planifikohet të bëhet në mënyrë multidisiplinare në përputhje me të dhënat shkencore.

Si Është Trajtimi?

Trajtimi bëhet në formën e administrimit intravenoz ose oral të barit. Megjithatë, kjo praktikë ndryshon sipas llojit të kancerit. Planifikimi i trajtimit ndryshon varësisht nga lloji i qelizës së kancerit, organit se ku fillon dhe zonës se ku është i përhapur. Trajtimi, adjuvant është ndihmës për të reduktuar rrezikun e përsëritjes së sëmundjes, neoadjuvant për ta bërë masën të përshtatshme për operacion ose për të mbrojtur organin dhe paliativ për të zgjatur jetën dhe për të përmirësuar cilësinë e jetës në sëmundjet e avancuara. Trajtimi mund të bëhet i vetëm ose i kombinuar.

Me Cilat Metoda Aplikohet Onkologjia Mjekësore? Kimioterapia (terapi medicinale)

Qëllimi i kimioterapisë është të shkatërrojë qelizat kancerogjene të cilët për shkak të disa ndryshimeve në strukturën e tyre rriten në mënyrë të pakontrolluar. Në shumicën e rasteve synohet që duke administruar së bashku disa barna me mekanizma të ndryshme të bëhet vrasja e qelizës kancerogjene. Përdorimi i barnave për kimioterapinë e kancerit u shfaq për herë të parë në fillim të shekullit të 20-të. Përdorimi i gazit Mustardë në Luftën e I. dhe II. Botërore ka ndikuar ulje tek qelizat e bardha të gjakut dhe kjo ka bërë të mendohet se do shfaq një tipar të ngjashëm vdekjeprurës në qelizat e kancerit që rriten me shpejtësi. Në vitet 1940 u hodh një hap i suksesshëm në trajtimin e limfomave me administrim intravenoz në kushtet e asaj dite. Ky zhvillim çoi në kërkimin e substancave të tjera që mund të jenë efektive në kancer. Në ditët e sotme janë zhvilluar shumë barna kimioterapeutike.