Dr. Aıkan MATZIR

Shërbimi i Emergjencës
Arsimi
Fakulteti i Mjekësisë i Universitetit Uludağ 2009-2019
Eksperienca e Punës
  • Spitali Privat Medicabil Yıldırım 2019-
Certifikatat dhe Seminaret Të Ndjekura
  • Certifikata e Mesoterapisë dhe PRP
  • Trajnim Mjekësor Estetik