MD. Kamran ALIYEV

Thoracic Surgery Specialist

Education

Azerbaijan Medical University, Faculty of Medicine

Dokuz Eylul University, Thoracic Surgery

 

Professional Interests

Professional Interests

Lung cancer surgery (VATS wedge resection, segmentectomy, lobectomy)

Chest deformity repairs (Shoemaker's Chest and Pigeon's Chest)

Endobronchial interventions (Bronchoscopy)

Pneumothorax treatment (VATS bleb and bulla resections)

Thoracic trauma

Mediastinal diseases and tumors

Hyperhidrosis (Excessive sweating –ETS)

Pleural tumor surgery

 

Symposiums and Congresses

10. National Thoracic Surgery Congress, April 2019, Antalya

Turkish Society of Thoracic Surgery FALL Symposium

 

Memberships

Turkish Lung Cancer Society

Turkish Thoracic Surgery Association

 

Projects

"Association of Th17 with Survival and Recurrence in Non-Small Cell Lung Cancer"

DEU BAP Coordination Unit supported project, Project Worker, Participant,

 

Papers Presented at Scientific Events

1.      Ulugün Fİ, Aliyev K, Özdemir N,"Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Hedefe Yönelik Tedavilerin Değişimi",VII. Nadir Tümörler Sempozyumu İZOG 2020, İzmir, Şubat 2020, poster bildiri Özgül HA, Gezer NS, Aliyev K, Ulugün Fİ, Yılmaz E,"CHEST COMPUTED TOMOGRAPHY 

2. Ulugün Fİ, Aliyev K, Aysal Ağalar A, Özdemir N,"Posterior Mediastende Ektopik Tiroid Karsinomu", 10.Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Nisan 2019, poster bildiri, Hakemli organizasyon

3. Aliyev K, Ulugün Fİ, Sevinç M, Karabay DÖ, Şanlı A,"Adenoid Kistik Karsinomun akciğere talihsiz metastazı", 10.Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Nisan 2019, poster bildiri, 10.Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongre Kitabı, 151, Hakemli organizasyon

4. Musayev Ş, Karaçam V, Aliyev K, Sevinç M, Çam M, Ağaoğlu Şanlı B,"21 yıl sonra aynı yerden nüks gelişen Nörofibrom olgusunun tek kesi VATS ile tedavisi",VIII. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi TAKD ve TGCD 2018, Muğla, Ekim 2018, Bodrum, Ekim 2018, poster bildiri, Hakemli organizasyon

5. Ağaoğlu Şanlı B, Musayev Ş, Öztürk FA, Aliyev K, Yılmaz M, Şanlı A,"Pleomorfik sarkom cerrahisi ve erken nüks", VIII. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi TAKD ve TGCD 2018, Muğla, Ekim 2018, Bodrum, Ekim 2018, poster bildiri, Hakemli organizasyon

6. İskenderoğlu U.Ö, Aliyev K, Musayev Ş, Karaçam V, ‘’ Miks tip göğüs duvarı deformitelerinin düzeltilmesi torakal skolyoz derecesini artırır mı?C, 11.Ulusal Gögüs Cerrahisi Kongresi, poster bildiri, Hakemli organizasyon

7. Karcı E, Aliyev K, Geyik B, Karaçam V ,Tertemiz K.C , "Postentübasyona Bağlı Trakeal Stenoz " 11.Ulusal Gögüs Cerrahisi Kongresi ,sözel bildiri, Hakemli organizasyon