Prof. Dr. Hayati AYGÜN

Specialist i Ortopedisë dhe Traumatologjisë

ARSIMIMI

1993-1999
Univesiteti Uludağ Fakulteti i Mjekësisë, Bursa/Turqi
2000-2005 Specializimi Ortopedi dhe Traumatologji, Universiteti Atatürk Fakulteti i Mjekësisë, Erzurum/Turqi
2010 Kursi i Kirurgjisë së Shtyllës Kurrizore Pas Specializimit për Deformime Minimalisht Invazive të Shtyllës Kurrizore, Hospital for Special Surgery, New York/USA
2017-2019 Eccelearning (European Spine Journal kuruluşu) Spine Surgery Program Diplomimi

Arsimimi

Univesiteti Uludağ Fakulteti i Mjekësisë Univestiteti Atatürk Fakulteti i Mjekësisë Departamenti i Ortopedisë dhe Traumatologjisë Universiteti i Kafkasit Fakulteti i Mjekësisë Departamenti i Ortopedisë dhe Traumatologjisë

Eksperienca e Punës
2016- Spitali Privat Medicabil Ortopedi dhe Traumatologji 2014-2015 Spitali Privat e Shërimit të Erzurumit Klinika e Ortopedisë dhe Traumatologjisë 2015-2016 Spitali privat Buhara Erzurum Klinika e Ortopedisë dhe Traumatologjisë
2008-2013 Universiteti Kafkas Fakulteti i Mjekësisë Ortopedi dhe Traumatologji
2006-2007 Spitali Publik Kars Ortopedi dhe Traumatologji
2001-2005 Universiteti Atatürk Fakulteti i Mjekësisë Ortopedi dhe Traumatologji

Hulumtimet dhe Publikimet Shkencore
Numëri i Publikimeve Shkencore Vendore: 53 Numëri i Publikimeve Shkencore Jashtë Vendit: 31 Numëri i Kapitujve të Librit: 5

Antarësimet Profesionale
TOTEK
AosPine
TOD
TOTBİD   Shoqata Mjekësore Turke Eurospine AAOS Permanent member of Korean UBE Society
Turkey Unilateral Bi Portal Endoscopic Spine Surgery Society President

Arsimimi dhe Çertifikatat 2005 Pre-Postoperatively Spine Patient Following and Neurosurgical Management of Spine Stenosis. Department of Neurosurgery , 9 Eylul University.

2007 Posterolateral lumbar/cervical  fusion techniques and principles course. Kyphoplasty (confidence).  Herzliya Medical Center Israel.

2008AOSpine Advences Course in Deformity Treatment. Bursa/Turkey

2008 Bioflex Dynamic System Workshop. Dr. Park Kyung Woo. ISMISS. Ankara/Turkey.

2009  Course Of Percuteneous Endoscopic Lumbar Disc Surgery. Prof. Chan Shik Shim, Antalya/Turkey

2009  Asperius Surgeon Trainin Programme. Dr. Guy Decklerc. Ankara/ Turkey

2009  Balloon Keyphoplasty Surgeon Training Program. Ankara/ Turkey

2009  Course Of Trans1 Lumbosacral Stabilization Surgery. Dr. Pablo Clavel. Barcelona/ Spain

2011  Course Of Transforaminal Endoscopic Surgery (Course for Profossionals in Spine Surgery). Ruprect-Karls UniversityHaidelberg Institute for Anatomy and Cell Biology.  Prof. Joachim Kirsch, Dr. Carl-Hans Fürstenberg. Heidelberg/Germany

2011  Advanced Education  For Spine Deformity Management and Minimally   Invasive Spine Surgery. Prof. Frank P. Cammisa Jr. Hospital for Spatial  Surgery. Newyork/USA

Shkurt 2017    Fellowship; Unilateral Biportal Spine Endoscopy Course (Dr. Sang Kyu Son), Park Weon Wook Hospital. Busan South Korea.
Shtator 2017      Fellowship; Unilateral Biportal Spine Endoscopy Course (Dr. Sang Kyu Son), Park Weon Wook Hospital. Busan/South Korea

Çertifikatat

2009  TOTBID-TOTEK Board 2011  Spine Surgery (observer)  HSS, New York/USA
2012 Çertifikata e Kirurgjisë Kurrizore
2013 Ortopedi dhe Traumatologji
2019  DIPLOMA IN SPINE SURGERY,
European Spine Journal,
Eccelearning  postgraduate advanced spine education and diploma program (Approved by Rush University/USA). 

Kongreset dhe Takimet Shkencore

2001-2019   Kongreset Kombëtare TOTBID (kongresi kombëtar i 9-të).
2006            Kongresi i 21-të Kombëtar i Neurokirurgjisë. Antalja/Turqi.
2006-2018   AAOS (Kongresi i 4-të American Academy of Orthopaedic Surgeons)
2008-2018   Eurospine (Kongresi i 7-të Eurospine).
2005-2019   Kongresi i Shoqatës Turke të Kurrizit (Kongresi i 5-të TOD).
2008            1st ISMISS Congress Ankara/Turkey.
2010            Current Concept and Controversies in Orthopedic Surgery Meeting, Ankara/Turkey

KONGRESET DHE TAKIMET SHKENCORE KOMBËTARE DHE NDËRKOMBËTARE

2010      Universiteti i Kafkasit – Takimi Rajonal TOTBID, sekretari i takimit, ligjërues.
2014      Universiteti i Kafkasit – Takimi Rajonal TOTBID, sekretari i takimit, ligjërues.
2014      WCORT First Annual World Congress of Orthopedic, Xian, China, ligjërues.
2015       Universiteti Atatürk - TOTBID Konferenca për këmbën dhe nyjën e këmbës, Erzurum, ligjërues.
2016       Kongresi Kombëtar TOTBID, Antalja, ligjërues.
2017      International Spine MIS an Endoscopy Course, İstanbul, pjesëmarrës, ligjërues.
2017      All About Spine Endoscopy Conference, Decan, South Korea, ligjërues.
2018      Turkısh UBE Society First Inernational Meeting, kryetari i mbledhjes, pjesëmarrës, ligjërues.
2019      7th ACMISST and 18th KOMISS International Meeting, Seoul/ South Korea, ligjërues.
2019      AOSpine Hospital Based Seminar; Endoscopic Spine Surgery, Kerbala/Iraq, ligjërues. 2019      Turkish Spine Society annual Meeting, Izmir, ligjërues.
2019      Turkish UBE Society Second International Meeting and Course, Bursa, kryetar i kongresit, pjesëmarrës, ligjërues.
2019      MOR 2019, Meeting of Ortopaedic Sciences, Warsaw/Poland, ligjërues.
2019      The 101st TSSULA Meeting, Mumbai/Indiaantari i komitetit shkencor, pjesëmarrës, ligjërues.
2019      The 7th Annual Meeting Of Iraqi Orthopedic Association, Baghdad/Iraq, ligjërues.
2020      Indoscope2020, MCM Collage Mission Spine International Spine endoscopy Meeting and Cadaveric Course, Mumbai, Pune/India, antari i komitetit shekncor, pjesëmarrës, ligjërues.
2020      Seminari i Shoqatës Turke Neurokirurgjisë Qasje Minimale Invazive në Kurrizin Lomber. Istanbul, ligjërues.