Op. Dr. Yusuf ARUSER

Specialist i Ortopedisë dhe Traumatologjisë
Arsimimi
Terapia Fizike dhe Rehabilitimi i Universitetit të Stambollit
Fakulteti i Mjekësisë i Universitetit Yeditepe (Anglisht)
Certifikata dhe Seminare Të Ndjekura
  • Arsimi Për Paralizën Cerebrale - Indi
  • Seminari i Kirurgjisë së Dorës
Gjuha e Huaj
  • Anglisht
Interesat Mjekësore
  • Ndërhyrjet Ortopedike Minimale Invazive
  • Procedurat Ortopedike me USG
  • Paraliza Cerebrale
  • Kirurgjia e Dorës