A është i Mundur Trajtimi i Paralizës Cerebrale?

  • Ballina
  • A është i Mundur Trajtimi i Paralizës Cerebrale?

Shkurtësia dhe kontraktimet e muskujve të vërejtura tek pacientët me paralizë cerebrale trajtohen me metodën e botoksit dhe operacione relaksimi të mbyllura. Në të njëjtën kohë, parregullsitë e kyçeve që ndodhin me kalimin e kohës trajtohen me lëshimin e tendinit dhe transferimin e tendinit. Çrregullimet e ijeve dhe shtyllës kurrizore që ndodhin në moshat e avancuara korrigjohen me ndërhyrje kirurgjike.

Pacientët me dështim të zhvillimit të hipit trajtohen kryesisht me fasha pas diagnostikimit të hershëm. Në moshat e avancuara kryhet korrigjimi kirurgjikal i kyçit të kofshës. Fizioterapia dhe rehabilitimi i fëmijëve tanë me paralizë cerebrale realizohet me sukses në kuadër të organizmit të Grupit Shëndetësorë Medicabil. Diagnoza e hershme dhe ndërhyrja në trajtimin e paralizës cerebrale do të rrisë shkallën e suksesit të trajtimit.