Assoc. Prof. Necmettin PENBEGÜL

Specialist i Urologjisë

Arsimimi

Universiteti Istanbul Fakulteti i Mjekësisë Spitali për Trajnim dhe Kërkim Dr. Lütfi Kırdar Kartal

Eksperienca e Punës


 • Spitali Privat Medicabil
 • Spitali Privat Atakent Jalova
 • Spitali Medical Park VM Bursa
 • Spitali Memorial Diyarbakır
 • Paracelsus-Krankenhaus Ruit Akademisches Lehrkrankenhaus der Universitat Tübingen Klinik für Urologie/ Stuttgart-Germany (Kirurgjia Laparoskopike)
 • Universiteti Dicle Fakulteti i Mjekësisë Departamenti i Urologjisë
 • Spitali Publik Tunceli


Hulumtimet dhe Publikimet Shkencore

 • Numëri i Publikimeve Shkencore Vendore: 29
 • Numëri i Publikimeve Shkencore Jashtë Vendit: 77
 • Numëri i Kapitujve të Librit: 3
 • Numëri i Posterëve dhe Punimeve Kombëtare/Ndërkombëtare: 172


Antarësimet Profesionale


 • Shoqata Turke e Urologjisë
 • Shoqata e Endurologjisë
 • Shoqata Turke e Andrologjisë


Çertifikatat

 • Kursi i Kirurgjisë Laparoskopike
 • Kursi i Kirurgjisë së Gurëve Perkutan
 • Kursi i Kirurgjisë Pediatrik së Gurit Instruktorë në Kurset e Laparoskopisë në Modelin e Derrit