Simptomat, Diagnoza dhe Trajtimi i COPD-së

 • Ballina
 • Simptomat, Diagnoza dhe Trajtimi i COPD-së

Sëmundja kronike (e vazhdueshme) Sëmundja obstruktive (okluzive) e mushkërive COPD ndodh për shkak të një inflamacioni që nuk shkaktohet nga mikroorganizmat në traktin respirator. Është një sëmundje e zakonshme e parandalueshme dhe e trajtueshme, e karakterizuar nga kufizimi i vazhdueshëm i rrjedhës së ajrit, zakonisht progresiv, i shoqëruar me një përgjigje të fortë inflamatore kronike ndaj grimcave ose gazeve të dëmshme në rrugët e frymëmarrjes dhe mushkëritë.

Çfarë Lloj Sëmundje Është COPD?

Tiparet karakteristike të COPD-së janë: Çfarë Lloj Sëmundje Është COPD?

 • Shtrëngimi i rrugëve të frymëmarrjes, duke shkaktuar kështu kufizim në qarkullimin e ajrit,
 • Është e zakonshme,
 • Parandalon personin që të marrë frymë lehtë,
 • Vështirëson frymëmarrjen,
 • Progresive,
 • Nuk shërohet plotësisht,
 • Është një sëmundje e parandalueshme dhe e trajtueshme.

COPD a Është Një Sëmundje e Rrezikshme?

Si në gjithë botën ashtu edhe në vendin tonë COPD është një shkak i rëndësishëm i sëmundshmërisë (shqetësimit) dhe vdekshmërisë (vdekjes). 1 në çdo 10 të rritur tek personat mbi 40 vjeç në botë dhe 1 në çdo 5 të rritur tek personat mbi 40 vjeç në vendin tonë kanë COPD.

Në botë ka 600 milionë pacientë me sëmundjen COPD. 3 milionë njerëz vdesin çdo vit nga kjo sëmundje. Është shkaku i 4-të më i zakonshëm i vdekjeve në mbarë botën. Në vendin tonë janë gjithsej 5 milionë pacientë dhe çdo vit 25 mijë persona vdesin nga kjo sëmundje. Është shkaku i tretë më i zakonshëm i vdekjeve në vendin tonë. Vdekja nga COPD vjen pas vdekjeve për shkak të sëmundjeve të arterieve koronare dhe goditjeve cerebrovaskulare.

Cili Është Faktori Më i Madh i Rrezikut Për COPD?

Rastet e diagnostikuara me COPD përbëjnë një pjesë të vogël të të gjitha rasteve. 9 nga 10 pacientë me COPD nuk e dinë se e kanë këtë sëmundje. Megjithëse pirja e duhanit aktiv është një faktor rreziku i detyrueshëm për zhvillimin e COPD, disa faktorë të tjerë mjedisorë dhe gjenetikë janë gjithashtu efektivë në zhvillimin e sëmundjes.

Pirja e duhanit është shkaku kryesor. Pirja e duhanit është shkaku i 90% të rasteve të COPD. Rreziku i zhvillimit të COPD rritet 10-30 herë te duhanpirësit në krahasim me joduhanpirësit. Një në çdo 5 duhanpirës zhvillohet COPD. Çdo cigare e tymosur e afron personin me COPD. Mosha e fillimit të pirjes së duhanit, intensiteti i tymit, sasia ditore dhe totale e duhanpirjes ndikojnë në zhvillimin e sëmundjes. Ekziston një lidhje e fortë midis sasisë së cigareve të tymosur dhe humbjes së funksionit të mushkërive.

Si Ndikon Lënia e Pirjes Së Duhanit Në COPD?

Me ndërprerjen e pirjes së duhanit, përparimi i sëmundjes ngadalësohet. Nëse pirja e duhanit nuk ndalet, sëmundja përparon me shpejtësi. Prania e njerëzve në mjedisin e pirjes së duhanit edhe nëse nuk pinë duhan, pra në mënyrë pasive është një tjetër faktor i rëndësishëm. Ekspozimi ndaj tymit të cigares për më shumë se 40 orë në javë dhe për më shumë se 5 vjet 50% rrit rrezikun e zhvillimit të COPD.

Cilat Janë Shkaqet Tjera Të COPD Pas Pirjes Së Duhanit?

Faktorët në Profesion: Thithja e pluhurit, tymit dhe gazrave të ndryshme për shkak të profesionit është një tjetër faktor në zhvillimin e COPD. Tek punëtorët e minierave dhe metaleve; ata që punojnë në prodhimin e drurit dhe letrës; punëtorët e çimentos, grurit dhe tekstilit shpesh zhvillohet sëmundja COPD.

Ndotja e Ajrit Të Brendshëm: Një faktor tjetër është ndotja e ajrit të brendshëm, ekspozimi ndaj tymrave të shkaktuara nga druri, qymyri dhe plehu që përdoret për gatim dhe ngrohje në shtëpi.

Ndotja e Ajrit Të Jashtëm: ndotja e ajrit në qytete shkakton si COPD ashtu edhe përkeqësim të kësaj sëmundjeje.

Faktori i Moshës: Mosha shpesh konsiderohet një faktor rreziku për COPD dhe zakonisht zhvillohet tek njerëzit mbi moshën 40 vjeç.

Faktorët Gjenetikë: Faktori i rrezikut gjenetik më i mirë i dokumentuar është mungesa e antitripsinës alfa-1, një nga disa frenuesit e proteazës së serinës në qarkullim.

A Është Gjinia Një Faktor Rreziku Për COPD?

Edhe pse prevalenca e COPD (matja e incidencës së një sëmundjeje në komunitet për një periudhë të caktuar kohore) dhe vdekshmëria janë më të larta tek meshkujt sesa tek femrat, të dhënat e marra vitet e fundit, veçanërisht në vendet e zhvilluara, tregojnë se incidenca mes grave dhe burrave është pothuajse e barabartë, gjë që mund të reflektojë ndryshime në shpërndarjen e zakoneve të pirjes së duhanit.

Si Zhvillohet COPD?

Grimcat e tjera të dëmshme, të tilla si tymi i thithur i cigareve dhe tymi i biokarburanteve, shkaktojnë inflamacion në mushkëri. Kjo përgjigje kronike inflamatore mund të çojë në shkatërrimin e indit të parenkimës. Si rezultat, zhvillohet emfizema. Mekanizmat normalë të riparimit dhe të mbrojtjes janë të ndërprera. Kjo shkakton fibrozë në rrugët e vogla të frymëmarrjes.

Mekanizmat themelorë të kufizimit të frymëmarrjes në COPD janë:

 • Sëmundje të vogla të rrugëve të frymëmarrjes
 • Inflamacion në rrugët e frymëmarrjes
 • Fibraza në rrugët e frymëmarrjes; lumen i prizmit
 • Rritja e tregon në rrugët e frymëmarrjes
 • Parenkimale Shkatërrimi
 • Humbjet e atashimit alveolar
 • Reduktim në tërheqjen elastik

Cilat Janë Simptomat e COPD-ut?

3 simptoma më të rëndësishme të sëmundjes së COPD:

 • Kollitja
 • Këlbaza
 • Ngushtim në frymëmarrje

Në vitet e para të sëmundjes, bëhet vetëm një kollë në mëngjes dhe një sasi të vogël të këbazës. Gjatë kësaj periudhe, simptomat shpesh injorohen dhe konsiderohen si pasojë e natyrshme e pirjes së duhanit. Nëse pacientët vazhdojnë të pinë duhan, sëmundja përparon, kolla bëhet më e rëndë, sasia e pështymës rritet dhe ata fillojnë të prodhojnë këlbazë në çdo kohë të ditës. Më pas shfaqet ngushtim në frymëmarrje. Ngushtimi në frymëmarrja vërehet në fazat e hershme të sëmundjes me përpjekje të tilla si ecja e shpejtë, ngjitja e shkallëve ose vrapimi.

Në fazat e avancuara të sëmundjes, ngushtimi i frymëmarrjes shfaqet edhe gjatë pushimit. Ankesat e pacientëve shtohen gjatë muajve të dimrit dhe veçanërisht në periudha të ndotjes intensive të ajrit dhe pas infeksioneve të rrugëve të sipërme të frymëmarrjes (grip, ftohje). Në COPD, nuk shfaqen vetëm simptomat pulmonare. Në rastet e rënda të COPD, vërehen shumë çrregullime të organeve, veçanërisht dështimi i zemrës dhe çrregullimet e qarkullimit të gjakut. Për shkak se COPD është një sëmundje progresive dhe e pakthyeshme, sa më herët të diagnostikohet dhe sa më shpejt të fillohet trajtimi, aq më pak shqetësim do të shkaktojë sëmundja.

 • Nëse jeni mbi 40 vjeç
 • Nëse pini duhan,
 • Nëse kolliteni dhe keni këlbazë,
 • Nëse lodheni më shpejt se bashkëmoshatarët tuaj në jetën e përditshme,
 • Nëse ftohja juaj kërkon shumë kohë për tu rikuperuar,
 • Nëse ju ngushtim në frymëmarrje

Ju gjithashtu mund të keni COPD. Sigurohuni që të keni një test të funksionit pulmonar (PFT). Testi PFT është standardi i artë për diagnostikimin e COPD.

Si Diagnostikohet COPD?

Siç e përmendëm më lart, testi i funksionit pulmonar është standardi i artë për COPD. Një diagnozë përfundimtare bëhet me PFT. Në një rast me SPOK të dyshuar; Kontrollohet raporti i vëllimit të ekspirimit të detyruar (FEV 1) me kapacitetin vital të detyrueshëm (FVC) në sekondën e parë (FEV1/FVC). Nëse FEV1/FVC është </70%, konfirmohet prania e kufizimit të ajrit dhe rasti vlerësohet si COPD. Nëse FEV1/FVC është </70%, vlera FEV1 kontrollohet për stadifikimin e COPD në hapin e dytë.

 • Nëse FEV1 ≥ 80% është E LEHTË
 • Nëse 50% ≤ FEV1 < 80% është E MESËM
 • Nëse 30% ≤ FEV1 < 50% është E RËNDË

Një vlerë e FEV1 < 30% konsiderohet shumë e rëndë. Radiografia e kraharorit nuk është e dobishme për diagnozën e COPD. Megjithatë, është e dobishme të përjashtohen opsionet e tjera diagnostikuese dhe të zbulohen sëmundje të rëndësishme shoqëruese si sëmundjet shoqëruese të sistemit të frymëmarrjes (fibroza pulmonare, bronkiektazia, sëmundjet pleurale), çrregullimet skeletore (kifoskolioza) dhe sëmundjet e zemrës (kardiomigalia). Tomografia e kompjuterizuar (CT) e gjoksit nuk rekomandohet në mënyrë rutinore. Megjithatë, nëse diagnoza e COPD është në dyshim, imazhi CT mund të jetë i dobishëm në diagnozën diferenciale të sëmundjeve shoqëruese.

Si Trajtohet COPD?

Me mënyrat aktuale të trajtimit

 • Përparimi i sëmundjes do të parandalohet,
 • Ankesat do të ulen,
 • Kapaciteti stërvitor do të rritet,
 • Efektet anësore do të parandalohen,
 • Jetëgjatësia do të zgjatet dhe cilësia e jetës do të rritet.

Sa më herët të fillojë trajtimi dhe sa më aktivisht të marrë pjesë pacienti në trajtim, aq më shumë do të përfitojë nga trajtimi.

Kushti i parë dhe pa kompromis në trajtim është lënia e duhanit. Duhet të synohet jo reduktimi i pirjes së duhanit, por largimi i plotë i tij nga jeta juaj. Për të zvogëluar shqetësimin e shkaktuar nga COPD, duhet të ketë parasyshë në hapat si më poshtë:

 • Të mos punoni ose të mos jeni në mjedise me pluhur dhe tym (të keni kujdes ndaj ajrit që thithni)
 • Përdorimi i barnave tuaja rregullisht dhe me teknikën e duhur
 • Duke mos neglizhuar vaksinimin parandalues
 • Duke mos neglizhuar vaksinën e gripit sezonal
 • Duke mos neglizhuar vaksinën e pneumonisë (pneumonisë).
 • Marrja e lëngjeve

Burimi: Revista Medicabil – Numëri (Qershor 2017)