Pse Është I Rëndësishëm Shëndeti Mendor?

  • Ballina
  • Pse Është I Rëndësishëm Shëndeti Mendor?

Sidomos vitet e fundit, falë teknologjisë në zhvillim; Marrëdhëniet konkrete midis shëndetit mendor dhe sëmundjeve psikiatrike, të cilat përpiqen të përkufizohen me koncepte abstrakte si shpirti, mendja, mendja dhe mekanizmat bio-elektro-kimike që vazhdojnë brenda qelizave të sistemit nervor qendror dhe midis këtyre qelizave, kanë është përcaktuar. Ndërsa këta mekanizma krijojnë shëndetin mendor të individëve dhe çrregullime/sëmundje; Ai ndikohet gjithashtu nga proceset e perceptuara nga bota e jashtme (siç janë komunikimi ndërpersonal, kushtet sociale dhe të komunitetit).

Sëmundjet psikiatrike janë ndër sëmundjet që ndikojnë më shumë në cilësinë e jetës së individit, familjes dhe shoqërisë.

Urojmë që ndërgjegjësimi ynë të rritet dhe të kemi ditë të shëndetshme.