Kirurgjia Diabetike (Operacioni Metabolik)

  • Ballina
  • Kirurgjia Diabetike (Operacioni Metabolik)

Me rritjen e numrit të operacioneve të kryera për obezitetin, u vu re se problemet shoqëruese të pacientëve (veçanërisht diabeti i tipit 2) u përmirësuan deri në 80%. Nivelet e sheqerit në gjakë te pacientët që i janë nënshtruar operacionit të bypass-it të stomakut ose diversionit biliopankratik fillojnë të përmirësohen brenda ditëve pa humbje të mëtejshme në peshë pas operacionit. Shumë studime klinike dhe eksperimentale kanë treguar efektet pozitive të operacioneve të tilla në diabetin e tipit 2, të cilat janë të pavarura nga humbja e peshës, veçanërisht duke lejuar kalimin e shpejtë të ushqimit në zorrën e hollë pa kaluar nëpër duoden.

Në këto studime, u zbulua se kalimi i shpejtë i ushqimit në zorrën e hollë (sidomos pjesa e fundit) rrit sekretimin e hormoneve të quajtura inkretinë (GLP-1, GIP, PPY…) dhe të sekretuara nga zorrët e holla. Këto hormone kanë efekte që rrisin sekretimin e insulinës dhe hyrjen e saj në qelizë. Për shkak të këtyre efekteve të operacioneve si bypass-i gastrik dhe diversioni biliopankreatik, koncepti i "kirurgjisë metabolike" ka dalë në plan të parë si një disiplinë e re kirurgjikale. Kjo metodë filloi të përdoret tek pacientët. Në udhëzimet e Shoqatës Amerikane të Diabetit dhe Shoqatës Ndërkombëtare të Diabetit, thuhet se metodat kirurgjikale duhet të ofrohen si një alternativë trajtimi në pacientët me diabet të rëndë të tipit 2 me një indeks BMI midis 30 dhe 35. Si përfundim, 'kirurgjia metabolike' përfshin ndërhyrje kirurgjikale për trajtimin e diabetit të tipit 2 dhe gjetje të tjera të sindromës metabolike. Për këtë qëllim aplikohet veçanërisht bypass-i gastrik dhe modifikimet e tij. Studimet kanë treguar se këto operacione kanë efekte pozitive jo vetëm në rënien në peshë që shkaktojnë, por edhe në metabolizmin e insulinës.

Prof. Dr. Halil ÖZGÜÇ

Specialist i Kirurgjisë së Përgjithshëme