Të Ushqyerit dhe Dieta

Në departamentin e të ushqyerit dhe dietologjisë ofrohen shërbime të terapisë ushqimore për të gjitha grupmoshat, qofshin ato spitalore apo ambulatore. Qëllimi i terapisë ushqimore është të rrisë ndërgjegjësimin për të ushqyerit dhe të rrisë cilësinë e jetës për parandalimin e sëmundjeve dhe trajtimin e sëmundjeve ekzistuese. Te pacientët e shtruar zbatohet terapia ushqimore për të mbështetur procesin e shërimit, sipas ndryshimeve të shkaktuara nga sëmundja ose trajtimi mjekësor (kirurgji, mjekim, etj.) dhe pamjes së përgjithshme të pacientit.

Në departamentin e të ushqyerit dhe dietologjisë, si parandalues dhe terapeutik shëndetësor;
·       Periudhat e shtatzënisë dhe laktacionit,
·       Kontrolli i peshës trupore (obeziteti, dobësia),
·       Sëmundja e sheqerit (diabeti),
·       Sëmundjet kardiovaskulare,
·       Sëmundjet e veshkave,
·       Kanceri,
·       Sëmundjet e kockave dhe kyçeve Përgatitet një program ushqimor specifik për individin dhe sigurohet ndjekja e rregullt e programit.