Sëmundjet e Krahrorit

Fusha kryesore e veprimtarisë së Departamentit të Sëmundjeve të Gjoksit janë sëmundjet e mushkërive dhe strukturave që e rrethojnë atë. Departamenti i sëmundjeve të kraharorit në Spitalin Medicabil kryen ekzaminimin, trajtimin dhe ndjekjen e të gjitha llojeve të sëmundjeve të mushkërive, si të shtrirë në spital ashtu edhe në këmbë. Përveç metodave të avancuara të imazherisë radiologjike, në punën e departamentit ofrohen edhe teste alergjike dhe një mbështetje laboratorike e avancuar e funksionit të frymëmarrjes. Pacientëve të shtuar në njësitë e kujdesit intensiv aplikohet ventilimi mekanik noinvaziv. Përveç kësaj, duke ndjekur nga afër mundësitë teknologjike në zhvillim mundësohet përdorimi në mënyrë efektive të imazhit radiologjik.

Fushat e Aplikimit të Departamentit Tonë të Sëmundjeve të Gjoksit:

• Diagnoza dhe Trajtimi i Sëmundjeve Obstruktive Pulmonare
• Diagnoza dhe Trajtimi i Sëmundjeve Alergjike Të Mushkërive
• Testet e Funksionit Pulmonar Në Laboratorin e Funksionit Të Frymëmarrjes
• Diagnoza dhe Trajtimi i Tumoreve Bronkiale
• Fizioterapi Respiratore
• Pneumoni
• Plorezia
• Bronkiti
• Sarkoidoza
• Pneumotoraks
• Emboli Pulmonare