Radiologjia

Në njësinë tonë të radiologjisë, të gjitha procedurat radiologjike kryhen me aparaturat më të avancuara në mënyrë të shpejt. Radiologët tanë kanë njohuri dhe përvojë për të kryer jo vetëm procedura diagnostikuese, por edhe procedura radiologjike intervenuese për qëllime terapeutike. Të gjitha ekzaminimet radiologjike mund të ruhen në mënyrë dixhitale dhe të dërgohen në vendet përkatëse të punës në dhomat e leximit të filmit nëpërmjet intranetit dhe të vlerësohen në monitorë pa i shtypur në asnjë film.
• Matja e densitetit kockor
• Mamografia
• Ultrasonografia Doppler me ngjyra
• Radiografia • Ultrasonografia
• 1,5 T MR (MR e heshtur "më pak se 3dB", e ndjeshme në lëvizjen e imazhit, cilësi e imazhit më e mirë, imazh më të shpejtë, aplikacione MR të avancuara dhe aktuale)
• Tomografia e kompjuteriuar  (Multi Slice, imazhet 3D, doza më e ulët, koha e përpunimit më e shkurtër, CT Angio (ekzaminimi i enëve),