Psikologjia

Psikologjia; ofron shërbime psikoterapie individuale, terapi familjare, martesë dhe terapi të çifteve.

Zonat e shërbyera nga Psikologjia Specialiste; depresioni, çrregullimet e ankthit, fobitë, çrregullimet obsesive-kompulsive (OCD), çrregullimet e traumës (PTSD), problemet e marrëdhënieve, depresioni, problemet e jetës në punë dhe stresi, fobia sociale, çrregullimet e personalitetit, çrregullimet e vëmendjes, ankthi dhe frika, infertiliteti, obeziteti, çrregullimet kronike (kanceri, sëmundjet e zemrës, diabeti, etj.) dhe problemet psikologjike që shoqërojnë sëmundjet fatale.

Departamenti i Shërbimeve të Trajtimit të Diagnozës së Psikologjisë

Në njësinë e psikologjisë, të gjitha programet e psikoterapisë zbatohen nga një psikolog specialist në seancat javore. Programi që do të zbatohet i shpjegohet klientit në detaje, brenda parimeve të konfidencialitetit dhe kufijve. Në rast të nevojës, rasti ndiqet në njësinë e psikiatrisë.