Anesteziologjia dhe Reanimacioni

  • Ballina
  • Anesteziologjia dhe Reanimacioni
Anesteziologjia dhe Reanimacioni është departamenti që menaxhon hapin e parë të të gjitha operacioneve kirurgjikale dhe është i autorizuar të fillojë operacionin kirurgjik. Të gjitha medikamentet e dhëna për të parandaluar dhimbjen e pacientit dhe për të reduktuar reflekset janë nën përgjegjësinë e specialistit të anestezisë dhe reanimacionit. Në fillim të operacionit anesteziologjia i lejon pacientit të përjetojë një humbje të kontrolluar të vetëdijes.  Në këtë mënyrë pacienti nuk ka ndjesi dhimbjeje dhe parandalohet që të preket negativisht nga ana psikologjike.
 
Ndërsa aplikacionet e anestezisë pajisen me barna, aplikime të tilla si masazhi i zemrës dhe frymëmarrja artificiale aplikohen për metodat e reanimacionit. Ndërsa anestezia kryhet kur vlerat vitale të pacientit janë në kufijtë e shëndetshëm, vlerat vitale duhet të ndalojnë ose të ulen për aplikimet e ringjalljes. Procesi i anestezisë mund të menaxhohet vetëm nga ata që janë të specializuar në përfundimin e trajnimit të tyre në Anesteziologji dhe Reanimacion. Megjithatë, gjatë operacioneve kërkohet bashkëpunimi i teknikëve të anestezisë, kirurgëve, anesteziologëve dhe infermierëve.