Shërbimi i Emergjencës

Shërbimi i Emergjencës Spitalore Medicabil punon 24 orë në ditë, 7 ditë në javë me një standard të lartë të cilësisë së shërbimit. Shërbimi ynë i Emergjencës punon me mjekë me përvojë dhe personel ndihmës shëndetësor, të cilët janë ekspertë në fushat e tyre. Për pacientët tanë të vlerësuar nga ky ekip janë të ftuar mjekë nga specialitete të tjera që mund të marrin pjesë në procesin e trajtimit. Në dhomat e vëzhgimit të emergjencës të pajisura me aparatura moderne mjekësore, kryhet trajtimi dhe ndjekja e parë e pacientëve.VGjithashtu, ndërhyrjet dhe ekzaminimet e para mund të bëhen në dhomat e ndërhyrjes dhe dhoma të tjera të pajisura teknikisht pa humbur kohë. Pacientët e të gjitha grupmoshave mund të marrin shërbim nga Shërbimi i Emergjencës.  

Në përputhje me domosdoshmërinë e Shërbimit të Emergjencës, shërbimin e Emergjencës e mbështesin 24 orë në ditë edhe të gjitha departamentet e tjera si Kirurgjia e Përgjithshme, Gjinekologjia dhe Obstetrika, Pediatria dhe Sëmundjet, Mjekësia Interne dhe Kardiologjia. Shërbimi i ambulancës ofrohet kur është e nevojshme.