Njësia e Radiologjisë

Departamenti i Radiologjisë në Spitalin Medicabil ka aparaturat radiologjike më të avancuara të teknologjisë së lartë ku të gjitha procedurat radiologjike diagnostike dhe intervenuese mund të kryhen në departamentin tonë. Reparti i radiologjisë ka pajisje teknike dhe përbëhet nga një staf mjekësh me përvojë që mund të plotësojë të gjitha kërkesat e pacientëve dhe mjekëve për diagnostikim dhe trajtim. Radiologët tanë kanë njohuri dhe përvojë për të kryer jo vetëm procedura diagnostikuese si radiologji e përgjithshme, tomografi kompjuterike, mamografi, radiografi panoramike, fluoroskopi dixhitale, rezonancë magnetike, ultrasonografi, ultrasonografi doppler me ngjyra, angiografi, por edhe procedura radiologjike intervenuese terapeutikë. Të gjitha ekzaminimet radiografike mund të ruhen në mënyrë dixhitale dhe të dërgohen në stacionet e punës në dhomat e leximit të filmit nëpërmjet intranetit dhe të vlerësohen në monitorë pa shtypur asnjë film. Të gjitha ekzaminimet radiologjike mund të ruhen në mënyrë dixhitale dhe të dërgohen në stacionet e punës në dhomat e leximit të filmit nëpërmjet intranetit dhe të vlerësohen në monitorë pa shtypur asnjë film.

·         Matja e densitetit kockor
·         Mamografia
·         Të gjitha analizat angiografike
·         Ultrasonografia me ngjyra doppler
·         Rreze x
·         Ultrasonografia
·         1,5 T MR (MR e heshtur "më pak se 3dB", Imazhe e ndjeshme në lëvizje, cilësi më e mirë e imazhit, imazhe më e shpejtë, aplikime MR të avancuara dhe aktuale)
·         Tomografia e kompjuterizuar (Multi Slice, Imazhe 3D, Doza më e ulët, Koha më e shkurtër e përpunimit, CT Angio (ekzaminimi i enëve),
·         Rishikime virtuale (Bronkoskopi, Kolonoskopi)