Njësia e Kujdesit Intensiv

  • Ballina
  • Njësia e Kujdesit Intensiv
Njësia jonë e kujdesit intensiv të brendshëm dhe kirurgjik, e cila ka kritere të kujdesit intensiv 2 dhe 3, përbëhet ng 27 shtretër gjithsej. Reparti i terapisë intensive neonatale ka 7 shtretër dhe është 1 nivel.

Grupi ynë