Prof. Dr. Halil ÖZGÜÇ

Specialist i Kirurgjisë së Përgjithshëme

Arsimimi

Universiteti Ege Fakulteti i Mjekësisë

Universiteti Uludag Fakulteti i Mjekësisë Drejtimi Kirurgjia e Përgjithshëme

Eksperienca e Punës


 • 2011-Spitali Privat Medicabil Kirurgjia e Përgjithshme
 • Qendra Shëndetësore e Fshatit Yozgat Akdağmadeni Çiçekli
 • Universtiteti Uludağ Fakulteti i Mjekësisë Drejtimi Kirurgjia e Përgjithshme
 • Trauma Service at University of Texas Medical Brnch, Galveston
 • Njësia e Kirurgjisë së Sipërme Gastrointestinale UCL Saint Luc Academic Hospital, Brussels, Belgjika
 • Kirurgjia e Obezitetit- Saint Jan’s Hospital, Bruges, Belgjika 


Hulumtimet dhe Publikimet Shkencore


 • Numëri i Publikimeve Shkencore Vendore: 35
 • Numëri i Publikimeve Shkencore Jashtë Vendit: 43
 • Numëri i Kapitujve të Librit: 4


Antarësimet Profesionale


 • Shoqata e Kirurgëve Turk
 • Shoqata e Kombëtare e Traumës dhe Kirurgjisë Emergjente
 • Shoqata Turke e Kirurgjisë së Obezitetit
 • Shoqata e Kirurgëve Bursa
 • Shoqata e Traumës dhe Kirurgjisë së Urgjencës në Bursa
 • European Surgical Infection Society
 • Association Trauma and Emergency Surgery
 • International Gastric Cancer Association
 • International Association Surgeon and Gastroenterologist
 • International Federation fort the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders  


Çertifikatat


 • Kursi i Kirurgjisë Videolaparoskopike
 • Kursi i Kirurgjisë Ventral Hernia Gastric Banding-Laparoscopic
 • Kursi Gastrik Bypass
 • Kursi i Kirurgjisë Laparoscopic Hernia