Prof. Dr. Burçin KUTLAY

Specialist i Kirurgjisë së Përgjithshme

Arsimimi  

Fakulteti i Mjekësisë Istanbul Universiteti Istanbul,
Fakulteti i Mjekësisë,
Departamenti Kirurgjia e Përgjithshme Universiteti Uludağ,
Fakulteti i Mjekësisë,
Departamenti Kirurgjia e Përgjithshme  

Eksperienca e Punës
 

2013- Spitali Privat Medicabil Kirurgjia e Përgjithshme Universiteti
Istanbul Fakulteti i Mjekësisë Kirurgjia e Përgjithshme Spitalit Ajror të Ankarasë
Etimesgut Kirurgjia e Përgjithshme Universiteti Uludağ Fakulteti i Mjekësisë