Op. Dr. Mustafa NARMANLI

Specialist i Kirurgjisë së Përgjithshme

Arsimimi

Fakulteti i Mjekësisë i Universitetit Ege

Universiteti Uludag Fakulteti i Mjekësisë, Departamenti i Kirurgjisë së Përgjithshme.

 

Eksperienca e Punës

2010 – 2011 Spitali Privat Medice Bursa

2010 - Spitali Privat Jimer

2006 – 2010 Bursa Medikalpark Hospital 

2005 – 2006 Spitali Shtetëror Iğdır

2005 - Spitali Privat Nilüfer Bursa

2000 – 2005 Universiteti Uludag Fakulteti i Mjekësisë, Departamenti i Kirurgjisë së Përgjithshme

1998 - 2000 Spitali Shtetëror Artvin Yunuseli

 

Anëtarësitë Profesionale

Shoqëria Kombëtare e Kirurgjisë

Shoqata e Kirurgjisë Kolorektale