Fizioterapist Ikbal VATANSEVER

Fizioterapist

Arsimimi

Fizioterapia dhe Rehabilitimi i Universitetit Hacettepe

 

Eksperienca e Punës

2011- Spitali Privat Medicabil

2010-2011 Spitali Ushtarak Bursa

2008-2010 Qendra e Edukimit dhe Rehabilitimit Special Üçel

 

Anëtarësimet Profesionale

Shoqata Turke e Fizioterapistëve (TFD)

 

Certifikatat

Kurs për mobilizimin e ijeve, gjurit dhe kyçit të këmbës së Kinesiology Taping

Kursi i mobilizimit të qafës dhe ekstremiteteve të sipërme

Bands, Balls Balance Workshop

Trigger Point dhe Graston dhe Kursi i Mobilizimit të Indeve të buta