Dr. Süleyman Sırrı GÖKALP

Specialist i Biokimisë

Arsimimi

Fakulteti i Mjekësisë i Universitetit Erciyes

Fakulteti i Mjekësisë i Universitetit Erciyes

 

Eksperienca e Punës

2018 Spitali Privat Medicabil

2017-2018 Spitali Privat Medicana

2011-2017 Spitali Tekden Privat Kayseri

2003-2011 Spitali i Trajnimit dhe Kërkimit Kayseri

 

Anëtarësimet Profesionale

Dhoma e Mjekëve të Bursës

Shoqata e Biokimistëve Klinikë

 

Certifikatat

Ministria e Shëndetësisë Trajnim HAP

Certifikata BD PAS

Certifikata e Arsimit Bazë TSEN ISO 9000

 

Publikimet Shkencore

Numri i Publikimeve Shkencore Vendore: 6