Dr. Seher GÖKTAŞ

Specialiste e Pulmonologjisë

Arsimimi

K.T.U. Fakulteti i Mjekësisë

1996 - Lütfi Kırdar Spitali i Trajnimit dhe Kërkimit për Sëmundjet e Gjoksit (Specializim)

Eksperienca e Punës

  • Spitali i Gjoksit Turkan Akyol Bursa
  • Spitali i Qytetit të Bursës