Dr. Ömür TATLIKAZAN

Specialist i Neurologjisë

Arsimimi

Fakulteti i Mjekësisë i Universitetit Uludag

Universiteti Uludag Fakulteti i Mjekësisë, Departamenti i Neurologjisë.

 

Eksperienca e Punës

 • 2011 - Neurologjia e Spitalit Privat Medicabil (Sëmundjet e Trurit dhe Nervave)
 • 1995 - 2011 Neurologjia e Spitalit Shtetëror të Bursës (Sëmundjet e Trurit dhe Nervave)
 • 1990 - 1995 Universiteti Uludag Fakulteti i Mjekësisë, Departamenti i Neurologjisë.
 • 1987 - 1990 Shërbimi i Urgjencës Spitalore Shtetërore Bursa

 

Publikimet

 • Numri i Publikimeve Shkencore Vendore: 1
 • Numri i botimeve Shkencore Jashtë Vendit: 1
 • Numri i Kapitujve Të Librit: 0

 

Anëtarësimet Profesionale

 • Shoqëria Neurologjike Turke
 • Dhoma e Mjekëve të Bursës
 • Shoqata e Akupunkturës së Stambollit

 

Certifikatat

 • Certifikata e Akupunkturës
 • Kursi EMQ i Terapisë Nervore