Dr. Ömür TATLIKAZAN

Specialist i Neurologjisë

Arsimimi

Fakulteti i Mjekësisë i Universitetit Uludag

Universiteti Uludag Fakulteti i Mjekësisë, Departamenti i Neurologjisë.

 

Eksperienca e Punës

2011 - Neurologjia e Spitalit Privat Medicabil (Sëmundjet e Trurit dhe Nervave)

1995 - 2011 Neurologjia e Spitalit Shtetëror të Bursës (Sëmundjet e Trurit dhe Nervave)

1990 - 1995 Universiteti Uludag Fakulteti i Mjekësisë, Departamenti i Neurologjisë.

1987 - 1990 Shërbimi i Urgjencës Spitalore Shtetërore Bursa

 

Publikimet

Numri i Publikimeve Shkencore Vendore: 1

Numri i botimeve Shkencore Jashtë Vendit: 1

Numri i Kapitujve Të Librit: 0

 

Anëtarësimet Profesionale

Shoqëria Neurologjike Turke

Dhoma e Mjekëve të Bursës

Shoqata e Akupunkturës së Stambollit

 

Certifikatat

Certifikata e Akupunkturës

Kursi EMQ i Terapisë Nervore