Dr. Necmi TUNÇ

Specialist i Sëmundjeve Infektive dhe Mikrobiologjike

Arsimimi

Istanbul Capa Fakulteti i Mjekësisë - 1980

Fakulteti i Mjekësisë i Universitetit Uludag - 1989

Gjuha e Huaj

  • Anglisht

Certifikata dhe Seminare Të Ndjekura

  • Certifikata e Mjekësisë Së Punës - 1990
  • Kursi i Përfundimit Të Mjekësisë Së Punës - 1996
  • Kursi i Përfundimit Të Mjekësisë Së Punës - 1998
  • 2. Qendra Kombëtare e Gjakut dhe Kursi i Transfuzionit - 1998
  • Programi i Certifikimit Të Mjekësisë Për Kontrollin e Infeksioneve dhe Të Infeksioneve Spitalore - 2012