Dr. Ismet AYAN

Specialist i Neurologjisë (Sëmundjet e Trurit dhe Nervave).

Nuk ka te dhena!