Dr. Hüsamettin ALTUN

Emergjenca

Arsimimi

Fakulteti i Mjekësisë i Universitetit të Stambollit - 2019

Eksperience Pune

  • Shërbimi i Urgjencës së Spitalit Shtetëror të Qarkut Bitlis Mutki - 2019
  • Shërbimi i Urgjencës së Spitalit Shtetëror të Qarkut Bitlis Tatvan - 2020
  • Shërbimi i Urgjencës Spitalore Private Medicabil Bursa - 2022

Gjuha e Huaj

  • Uzbekistani
  • Anglisht