Dr. Emel ÜÇGÜL

Specialiste e Onkologjisë Mjekësore
Interesat Mjekësore
Kimioterapia
Imunoterapia
Terapi Hormonale
Kanceri i Gjirit
Kancer Në Mushkëri
Kanceri i Zorrës Së Trashë
Kanceri i Veshkave
Kanceri i Kockave
Kanceret e Trurit
Hodgkin dhe Jo-Hodgkin
Diagnoza e Limfomës dhe Trajtimi Fillestar
Kujdesi Paliativ