Dr. Coşkun HAYIRLIOĞLU

Emergjenca

Menaxher Përgjegjës i Spitalit Privat Medicabil

Arsimimi

Fakulteti i Mjekësisë i Universitetit Uludağ - 1988

Eksperience Pune

Spitali Shtetëror i Bursës

Spitali Privat Medicabil Bursa - 2011

Menaxher Përgjegjës i Spitalit Privat Medicabil Bursa - 2019