Dr. Anıl ONUR

Anesteziologjia dhe Reanimacioni
Arsimimi
 
- Fakulteti i Mjekësisë i Universitetit Eskişehir Osmangazi (2007-2013)
- Anesteziologjia dhe Reanimacioni i Universitetit Balıkesir (Dhjetor 2014- Nëntor 2017)
- Spitali i Trajnimit dhe Kërkimit të Specializimit të Lartë Bursa (nëntor 2017- mars 2020)
 
Eksperienca e Punës
 
- Spitali Shtetëror Tokat Erbaa (Mars 2020 – në vazhdim)
 
Teza e Doktoraturës
 
- Efekti i aplikimit të anestezisë me rrjedhje minimale dhe të lartë në diametrin e nervit optik në operacionet gjinekologjike me laparotomi
 
Interesat Profesionale
 
- Aplikimi i anestezisë me rrjedhje të ulët,
- Anestezia rajonale,
- Blloku nervor periferik me Usg
 
Kurset dhe Trajnimet
 
- Kongresi i 53-të Kombëtar – TARK 2019
- Kongresi i 50-të Kombëtar – TARK 2016
- Kurs i reanimacionit të të porsalindurve
- Simpoziumi i 21-të Ndërkombëtar i Kujdesit Intensiv
- Probleme Hematologjike Perioperative dhe Zgjidhje në Kirurgjinë Hemorragjike
- Anestezia e aplikuar me rrjedhje të ulët – takim ndërgjegjësimi për TARD