Prof. Dr. M. Özgür TAŞKAPILIOĞLU

Хирургия головного мозга и нейрохирургии

Медицинское образование

Университет 19 Мая Медицинская школа,Самсун 1992-1998

Резиденция: Университет Улудаг медицинская школа,Бурса 2000-2006

Командировка: Инегольская Государственная больница,Бурса 2007-2009

Гумющсую Военный госпиталь,звание Лейтенанта, Истанбул 2009-2010

Звание Профессора нейрохирургии в Медицинской школе университета Улудаг,Бурса 2010

2022 - Частная клиника Медикабиль

 

Ассоциации

Турецкая сообщество нейрохирургии

Турецкая медицинская ассоциация

 

Медицинские интересы 

Восстановление аневризмы головного мозга

Опухоль головного мозга

Хирургия позвоночника

Хирургия эпилепсии

Черепно-мозговая грыжа

Гидроцефалия

Краниосиностоз (искривление головы)

Врожденные аномалии позвоночника

 

Семинары и публикации

109- Marzieh Karimi Khezri, İsmail Seçkin Kaya, M Özgür Taşkapılıoğlu Şant operasyonu yapılan pediatrik hastalarda revizyon sebepleri Türk Nöroşirurji Derneği 32. Bilimsel kongresi. 20.04.2018-24.04.2018 Antalya

110- R Nur Balçın, Seçil Ak Aksoy, Melis Mutlu, Ezgi Işıl Baş, M Özgür Taşkapılıoğlu, Berrin Tunca, Ahmet Bekar, Hasan Kocaeli, Şahsine Tolunay, Gülşah Çeçener, Ünal Egeli Pediatrik düşük dereceli gliomalarda kodlama yapmayan RNA’ların önemi Türk Nöroşirurji Derneği 32. Bilimsel kongresi. 20.04.2018-24.04.2018 Antalya

111- Ali İmran Özmarasalı Pediyatrik olgularda yapılan dekompresyonun surveye etkisi Türk Nöroşirurji Derneği 32. Bilimsel kongresi. 20.04.2018-24.04.2018 Antalya

112- İsmail Seçkin Kaya, Mevlüt Özgür Taşkapılıoğlu Olgu sunumu: Human tail Türk Nöroşirurji Derneği 32. Bilimsel kongresi. 20.04.2018-24.04.2018 Antalya

113- Turgut Kuytu, Alper Türkkan, Özgür Mevlüt Taşkapılıoğlu, Selçuk Yılmazlar, Ahmet Bekar, Şükrü Yıldırım WHO grade 2 meningioma uzak organ metastazı; Olgu sunumu Türk Nöroşirurji Derneği 32. Bilimsel kongresi. 20.04.2018-24.04.2018 Antalya

114- Ahmet Bekar, Alper Türkkan, M Özgür Taşkapılıoğlu, Marzieh Karimi Khezri Nüks trigeminal nevraljilerde tekrarlanabilir cerrahi girişim: Mikrovasküler dekompresyon deneyimimiz Türk Nöroşirurji Derneği 33. Bilimsel kongresi. 11.04.2019-14.04.2019 Antalya (sözel sunu)

115- Yazan Asad Bani Shamsah, M Özgür Taşkapılıoğlu, Şahsine Tolunay Çocukluk çağının intraventriküler tümörleri Türk Nöroşirurji Derneği 33. Bilimsel kongresi. 11.04.2019-14.04.2019 Antalya (sözel sunu)

116- Duygu Baykal, M Özgür Taşkapılıoğlu, Bahattin Hakyemez, Hasan Kocaeli Pediyatrik AVM hastalarının tedavisinde klinik deneyimimiz Türk Nöroşirurji Derneği 33. Bilimsel kongresi. 11.04.2019-14.04.2019 Antalya (sözel sunu)

117- İsmail Seçkin Kaya, M Özgür Taşkapılıoğlu, Gökhan Ocakoğlu, Zeynep Yazıcı Skafo sefali hastalarında istatistiksel şekil analizi Türk Nöroşirurji Derneği 33. Bilimsel kongresi. 11.04.2019-14.04.2019 Antalya (sözel sunu)

118- Betül Sevinir, Metin Demirkaya, Mehtap Ertekin, Özgür Taşkapılıoğlu, Aytül Temüroğlu, Canday Abakay, Ulviye Yalçınkaya, Hülya Öztürk Nazlıoğlu, Zeynep Yazıcı İlk başvuru yakınması kord basısı olan hastaların özelliklerinin ve prognozunun değerlendirilmesi. 23. Ulusal Kanser Kongresi 17-21 Nisan 2019 Antalya

119- Seçil Hasdemir, Sevda Akyol, Şahsine Tolunay, Mevlüt Özgür Taşkapılıoğlu Pilomiksoid Astrositom: olgu sunumu 29. Ulusal Patoloji Kongresi 23-26 Ekim 2019 Trabzon (poster)

120- Oğuz Altunyuva, Pınar Eser, Mevlüt Özgür Taşkapılıoğlu, Selçuk Yılmazlar Anterior fossa spontan BOS fistüllerinin retrospektif analizi Türk Nöroşirurji Derneği 34. Bilimsel kongresi 30.09.2021-03.10.2021 (poster)

121- Oğuz Altunyuva, Pınar Eser, Şeref Doğan, Mevlüt Özgür Taşkapılıoğlu Pediatrik spinal kitlelerin retrospektif analizi Türk Nöroşirurji Derneği 34. Bilimsel kongresi 30.09.2021-03.10.2021 (sözel)

 


The #1 medical tourism platform