TALEP FORMU

Omurga Ameliyatı Fiyatları

Aşağıda detaylarını yazdığımız omurga hastalıkları ve tedavileriyle alakalı fiyat bilgilendirmesi almak için, sayfanın en altında yer alan formu doldurabilirsiniz.

Omurga Hastalıkları Nelerdir?

Yaşlanma, onarım kabiliyetinde azalmayla kendini gösteren fiziksel, mental ve fonksiyonel gerilemeye neden olan doğal ve kaçınılmaz bir süreçtir. Tüm vücudumuz gibi omurgamızın da yaşlanması kaçınılmazdır. Omurgayı oluşturan yapıda meydana gelen bu değişiklikler, disk (kıkırdaklarda) bozulma, eklem yapısında değişiklikler, kemik ve kaslarda yaşlanma kaynaklı bozukluklar şeklinde görülür. Bu durumlara bağlı olarak bel ve boyun fıtıkları, bel kayması, belde eğrilik, kırıklar ortaya çıkabilir. Omurga hastalıkları konusunda merak edilen soruları sizler için yanıtlamaya çalıştık.

Omurga Hastalıklarının Belirtileri Nelerdir?

Hastalar sıklıkla uzun süredir olan ağrı, yürüyüş ve duruş bozukluğu ile başvururlar. Omurgadaki bozuklukların tanısında direkt grafilerin yanı sıra tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme gibi ileri görüntüleme yöntemlerinin de kullanılması faydalıdır.

Omurga Hastalıklarının Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Fizik tedaviden fayda görmeyen hastalarda açık cerrahi, mikrocerrahi veya endoskopik yöntemler ile ameliyatlar yapılabilir. Mikrocerrahi ameliyat mikroskopları yardımı ile yapılan ameliyatlardır. Omurgadaki bazı darlıkların açılması, omurganın güçlendirilmesi ve bazı hastalarda omurgaya platin takılması işlemleri endoskopik yöntemler ile de yapılabilir. Seçilecek cerrahinin türü hastaya göre değişebilir. Yaşlanmanın kaçınılmaz olduğu ancak sağlıklı yaşlanmanın önemli olduğu unutulmamalıdır. Şimdi dilerseniz yukarıda bahsedilen omurga hastalıklarının neler olduğuna ve bu hastalıkların güncel tedavi yöntemlerine bakalım.

Kapalı (Endoskopik) Omurga Cerrahisi Nedir?

Unilateral Biportal Endoskopi (UBE) omurgaya artroskopik yaklaşımdır. Medicabil Sağlık Grubu bünyesindeki uzman hekimler tarafından mikroskop eşliğinde gerçekleştirilen açık cerrahi yöntemi ile yapılan tüm işlemler, bu yöntemle (UBE\kapalı) sadece iki adet 1 cm’lik kesiden tamamlanmaktadır. UBE tekniği, 30 kez doku büyütmesi sağlayan gelişmiş görüntü sistemleri kullanılarak çok daha az travmatik bir cerrahi olanağı sağlamaktadır.

Hangi Hastalıklar Kapalı Omurga Cerrahisi (UBE) ile Tedavi Edilebilir?

Endoskopik Omurga Cerrahisi (Kapalı) büyük kırıklar, büyük kamburlar hariç bütün omurga hastalıklarında uygulanmaktadır. Özellikle, bel fıtığı, sırt fıtığı, boyun fıtığı, boyun, sırt ve bel omurga kanalı darlıklarında sıklıkla tercih edilen bir metottur.

Kapalı Omurga Cerrahisi Neden Tercih Edilir?

Sadece hasarlı bölgeye müdahale ederek çevre dokularda, kaslarda ve ciltte oluşabilecek zararı minimize ederek gerçekleştirilmektedir. Bu teknik sayesinde boyun ağrıları daha az görülmekle birlikte kaslara zarar verilmediği için hastanın, kas ağrısı gibi bir şikayeti de söz konusu olmamaktadır. Ayrıca hasta, bu cerrahi yöntem ile çok kısa sürede (1-4 hafta) günlük yaşamlarına dönebilmektedir. 

Skolyoz Nedir?

Skolyoz çocukluk ve erişkin dönemde görülebilen, omurganın sağa ya da sola eğriliği olarak tanımlanabilir. Skolyoz, serebral palsi ve kas distrofisi gibi durumlardan kaynaklanabilirken, çoğu skolyozun nedeni bilinmemektedir. Ergenlik çağındaki çocukların yaklaşık %3'ünde skolyoz gözlemlenmektedir. Çoğu skolyoz vakası hafiftir, ancak bazı omurga deformiteleri çocuklar büyüdükçe daha şiddetli olmaya devam eder.  Şiddetli bir omurga eğrisi, göğüs içindeki boşluk miktarını azaltarak akciğerlerin normal fonksiyonlarını yerine getirmesini zorlaştırabilir. Doğru tedavi çok önemlidir. İhmal edilmiş ya da geç kalınmış hastaların tedavisi zor olup, istenilen düzeyde başarı elde edilemeyebilir. Skolyozun tedavisi çocukluk ve erişkin yaş ya da dönemlere göre farklılık göstermektedir.

Çocuklukta Görülen Skolyozun Türleri

  1. Grup, doğuştan olan konjenital olarak ifade edilen türdür. Bu tür Skolyoz hızlı ilerlemekte ve çok ciddi deformitelere yol açmaktadır. Tedavisi erken dönemde gerçekleştirilmelidir.
  2. Grupta ise nöromüsküler hastalığı olan yani doğuştan felçli hastalarda görülen Skolyoz türüdür. Yine bu grupta erken dönemde cerrahi tedavi düşünülebilir.
  3. Grup ise en çok görülen gruptur. İdiyopatik adolesan skolyoz olarak da isimlendirilen bu grupta tedavi genellikle konservatif yapılır. 

Skolyozda Konservatif Tedavi

Konservatif yani cerrahi dışı tedavi, skolyoz açısı 40 derecenin altında olan hastalar için genellikle tercih edilir. Ağrı kesici ilaçlar (NSAID), fizik tedavi, egzersiz ve/veya korse gibi tedaviyi destekleyici seçenekler söz konusudur. Konservatif yöntemlerle, deformitenin ilerlemesini engellemek amaçlanır. Korse ile tedavide skolyozlu hastalardaki eğriliğin gelişimini 3-4 aylık aralıklarla izlemekte fayda vardır. 20 derecenin altında eğriliği olan hastaların %50-60’ı kendiliğinden iyileşmektedir. İmmatür bir omurgada eğriliği 20 derecenin altında ise ve progresyon 10 dereceden fazla ise takip sürecine ara verilip korse kullanım sürecine geçilir. Gelişim çağındaki çocukların 20-30 derecelik eğriliklerinin 1/3’ü konservatif tedaviye olumlu yanıt verir ve ilerlemez. Bu nedenle bu aralıktaki progresyon düzeyleri tespit edilene kadar takip devam edilmelidir.

Skolyozda Cerrahi Tedavi

Skolyoz cerrahisinde birçok yöntem söz konusudur. Bunlar hastalığın türüne, hastanın yaşına ve hastalığın bölgesine göre değişkenlik gösterebilir. Cerrahi yöntem erken başlangıçlı konjenital skolyozlarda segmenti ilgilendiren patolojiye yönelik uygulanır. Örneğin hemivertebranın çıkarılması ya da eğriliğe sebep olan anormal yapıların çıkarılması gibi. Konjenital bazı skolyozlarda ise deformiteyi kontrol etmek için büyüme dostu cerrahi yöntemler uygulanır. Burada hastalara periyodik olarak 6 ya da 8 ayda bir küçük ameliyatlar gerekebilir.

Skolyozda İpli Sistem Ameliyatı

Büyüme çağının hızlı olduğu dönemde, tedavinin uygun olduğu idiyopatik skolyoz hastalarının ise halk arasında ‘ipli sistem’ olarak adlandırılan endoskopi yardımıyla ya da minimal invaziv yöntemle de bodytethering ameliyatları yapılabilir.

Skolyoz Tedavisinde Kalıcı Bölgesel Ameliyatlar

Kızlarda ve erkeklerde de olgunlaşma evresine geçen çocuklar için ise kalıcı bölgesel ameliyatlar uygulanabilir. Ameliyatlarda yerine göre navigasyon cihazı önemli avantajlar sağlayabilir. Ameliyatta omurgaya yerleştirilecek vidaların güvenle yerleştirilmesinde ve osteotomilerin planlanmasında yardımcı rol oynamaktadır. Bütün ameliyatlarda nöromonitörizasyon cihazı kullanılmaktadır. Bu cihaz, omurilik aktivitelerini sürekli kayıt altında tutar ve cerrahideki öngörülen hatalar nedeniyle omurilik üzerinde oluşabilecek etkileri monitörize ederek anında cerraha uyarı vermesi açısından oldukça önemlidir.

Kifoz Nedir?

Halk arasında kamburluk olarak bilinen kifoz, omurganın dışarıya doğru çıkıntı pozisyonu alması durumudur. Kifoz terimi genel bir tanım olup, ilk olarak sırt kamburluğunu akla getirse de, bel ve boyun bölgelerinde de görülebilir. Kifoz olan kişilerde omuzlarda çökme, yuvarlak bir görünüm ve boynun öne doğru eğilmesi gibi duruş bozuklukları ile sırt ağrıları, kaslarda yorgunluk hissi, omurgada aşırı duyarlılık şikayetleri görülebilir.

Kifoz Tedavisi

Kifotik kişiler çalışma ortamlarını mutlaka ergonomik kurallara göre düzenlemeli, oturma ve yatma alışkanlıklarına özen göstermelidir. 20 ile 55 derece arasındaki kifotik açı normal kabul edilir iken sırt bölgesindeki eğrilik eğer 40 derecenin üzerindeyse kişi egzersiz yapmalıdır. 55-70 derece arasındaki eğriliklerde kişiye özel fizik tedavi uygulanmalıdır. Eğrilik 70 derecenin üzerinde ve takip sürecinde eğrilikte ilerleme devam ediyor ise cerrahi müdahaleye başvurulmalıdır.