JCI

Ana Sayfa / Kurumsal

Joint Commission International (JCI), 1997 yılında ABD’de kurulmuş olup 60’dan fazla ülkede ki çeşitli sağlık kuruluşlarını denetleyerek akredite etmiş, kar gütmeyen bir kuruluştur.

Şubat 2012 tarihi itibariyle Türkiye, JCI ile akredite edilmiş 37 hastane sayısı ile dünyada ikinci sıradır. Ayrıca 3 klinik laboratuvar, 1 ayakta tedavi ve 1 nakil hizmet olmak üzere ülkemizde toplam 42 adet sağlık kuruluşu JCI ile akredite edilmiştir.(Sağlık Bakanlığı web sitesi)

JCI akreditasyonu, hasta sağlığında standardizasyon sağlamak için en büyük potansiyele sahip metodoloji olarak kabul edilir. JCI akreditasyonu sağlık kuruluşlarında hem hasta hem de organizasyon merkezli standartlar içerir. JCI, yanlış uygulamaları meydana gelmeden engellemek, var olan yanlış uygulamaları düzeltmek, güvenliği sağlamak, tüm gelişmeleri kayıt altına almak ve standartlara göre gelişen değişimlerin sürekli uygunluğunu izleyip düzeltilmesini sağlamak amacıyla uluslararası düzeyde kabul gören standartlar geliştirir ve sağlık kuruluşlarının bu standartlara uyumunu denetleyip başarılı olanlarını akredite eder. Hasta bakımı, hasta ve yakını hakları, sağlık hizmetine erişim kolaylığı, hasta eğitimine verilen önem en önemli standartlar olarak kabul edilmektedir.

Bu standartlar 14 ana başlıkta toplanmıştır. Uluslararası Hasta Güvenliği Hedefleri, Bakıma Erişim ve Bakımın Sürekliliği, Hasta ve Hasta Yakınlarının Hakları, Hastaların Değerlendirilmesi, Hastaların Bakımı, Anestezi ve Cerrahi Bakım, İlaçların Yönetimi ve Kullanımı ve Hasta ve Hasta Yakınlarının Eğitimi standartları hasta merkezli olup, Kalite İyileştirme ve Hasta Güvenliği, Enfeksiyonların Önlenmesi ve Kontrolü, Yönetişim, Liderlik ve Yönlendirme, Tesis Yönetimi ve Güvenliği, Çalışan Kalifikasyonları ve Eğitimi ile İletişim ve Bilgi Yönetimi standartları yönetim merkezli standartlardır.

Hedefi; bir kuruluşun hastalara verdiği bakımın güvenliği ve kalitesini iyileştirmek, güvenli bir bakım ortamı sağlamak ve hastaların ve çalışanların maruz kaldığı riskleri azaltmak için sürekli çalışma yönünde gözle görünür taahhüdünü sağlamaktadır. Bu standart şartlarını etkin olarak uygulamak sağlık kuruluşlarına ciddi iyileşme fırsatı vermekte, yasal denetimlerde kolay ilerleme sağlamakta, üst düzey tıbbi çalışmalar için uygun ve doğru şartların temelinin atılmasına fırsat vermekte, hasta haklarının en iyi şartlara gelmesini mümkün kılmakta ve kuruluşa büyük katma değerler sağlamaktadır.

Ayrıca T.C. Sağlık Bakanlığı’nın yürürlüğe koyduğu yönerge ile hastanelerin akreditasyon sürecine girmesi amaçlanarak hastanelerimizin sağlık akreditasyon sistemine hazırlanmaları sağlanacaktır. Şu an T.C. Sağlık Bakanlığına bağlı tüm hastaneler “Kurumsal Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme Yönergesi” nde tanımlanan kriterleri yerine getirmekte ve kriterler doğrultusunda yapılanmak üzere çalışmalarını sürdürmektedir.

1515 West 22nd Street, Suite 1300W Oak Brook, Illinois 60523 ABD Tel:+1 630 268 7400 (8:30-17:00 Pazartesi-Cuma UTC-6) E-mail: jciconsulting@jcrinc.com