Medicabil Blog

Ana Sayfa / Medicabil Blog

Travma Cerrahisi

Vücudun bir aktivite sırasında, eklemlerin ve dokuların karşılayamayacağı güçte bir direnç ile karşılaşması sonucu meydana gelen fiziksel yaralanmalara travma adı verilmektedir. Özellikle kemik kırılmaları, uzuv kopması ve kas yaralanmaları ortopedi bölümümün konuları arasında yer almaktadır. Bu tür yaralanmalar sonucunda oluşan hasarlar, vaktinde ve uygun şekilde tedavi edilmemeleri durumunda kaynamama ya da yanlış kaynama gibi sonuçlar ile karşılaşılabilir. Böyle durumlar ise kişilerin yaşantılarını hem sosyal hem de sağlık açıdan etkilemektedir. Travmalara bağlı olarak oluşan hasarlar ise travma cerrahisi sayesinde iyileştirilebilmektedir.

Ortopedik Travma Cerrahisi

Travma sonrası hastaneye getirilen hastanın değerlendirilmesi ve acil müdahalede bulunulması gerekmektedir. Yine sonraki erken dönem müdahalelerin planlanması ve gerçekleştirilmesi, farklı uzmanlardan oluşan bir ekibin işidir. Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı da bu ekibin içerisinde önemli rol almaktadır. Yine travma hastasına yaklaşımda birinci öncelik hastanın hayatının kurtarılması ve vücut fonksiyonlarını korumaktır.

Kırıklar

Ortopedik travma cerrahisi ilgi alanına giren travma çeşitlerinin başında kırıklar yer almaktadır. Kırıklar; açık kırık, kapalı kırık, çöken kırık, komplike kırık ve parçalı kırık olarak sınıflandırılabilmektedir. Kırıklara mümkün olduğunca kısa süre içerisinde müdahale edilmektedir. Bu; kırığın oluştuğu bölgede yer alan eklem yapılarının, kasların ve damarların zarar görmemesi için oldukça önemlidir.

Tedaviye başlandığında, kırığın durumu da göz önünde bulundurularak kemik kırıldığı yerin tam olarak hizasına getirilmeye çalışılır. Bu işlem açık ya da kapalı şekilde yapılabilir. Çekilecek yöntem ile duruma nasıl müdahale edileceği önceden belirlenir.

Çıkıklar

Çıkık, tıp dili ile ifade edilecek olursa eklemlerin ayrılması olarak tanımlanabilir. Bu tür durumlarda eklem hareket edemez ve kişi aşırı ağrı hisseder. Çıkığın en fazla görüldüğü bölgeler ise omuz, diz, kalça ve dirsektir. Çıkıklar travma cerrahisi tarafından tedavi edilir. Yine çıkıklar için hangi yöntemin kullanılacağına ise ortopedi uzmanı karar vermelidir.

Burkulma ve İncinmeler

Burkulma ve incinme, eklem hareketindeki sağlamlığı sağlayan dokuların yaralanmasıdır. Yine burkulma, bağın gerilmesi ve yırtılmasıdır. İncinme ise kas gerilmesidir. Ani dönme veya gerilme gibi eklemi çok fazla zorlayan bir travmadan sonra görülebilirler. Bütün eklemlerde burkulma ve incinme meydana gelebilir. Fakat en çok dizlerde ve parmaklarda görülmektedir.

Tendon Yaralanmaları

Ortopedik travma çeşitlerinden birisi de tendon yaralanmalarıdır. Tendon, adaleleri kemiklere bağlayan ve hareketi sağlayan kirişlerdir. Tendon yaralanmaları; spor yaralanmaları ya da kesici-delici aletler ile yaralanma sonucunda tendon bütünlüğünün bozulmasıdır. Bu durumda kopan ya da kesilmiş tendon ameliyat ile dikilmeli ve iyileşme sonrasında fizik tedavi yapılmalıdır.

Adale ve Yumuşak Doku Yaralanmaları

Yumuşak doku yaralanmaları; kasların, tendonların, bağ ve kıkırdak dokunun yaralanması durumudur. Burkulma, ezilme, zorlanma ve yırtılmalar, yumuşak doku zedelenmesi olarak tanımlanmaktadır. Hafif şiddetli zedelenmelerde buz uygulaması, ağrı kesici ve dinlenme gibi yöntemler işe yararken, şiddetli zedelenmeler cerrahi müdahale gerektirmektedir.