Medicabil Blog

Ana Sayfa / Medicabil Blog

Bel Fıtığı

BEL FITIĞI

Bel fıtığı, daha çok bel ve boyun omurları arasında yer alan ve bir tür kıkırdak yapıdan oluşan,“disk” olarak adlandırılan kıkırdak benzeri dokuların bozulması sonucu sinirlerin sıkışmasına yol açan bir hastalıktır. Fıtık omurganın her diskinde  görülebilir. Mesleki (ağır işler ya da sedanter yaşam), kalıtsal ve çevresel faktörler hastalığın gelişmesinde rol oynamaktadır.

Tedavisi çoğunlukla medikaldir. Yüzde 10’luk kısımda ameliyat gerekebilir. Ameliyat gerekliliği, muayene ve tetkikler ile birlikte değerlendirilerek anlaşılır. Cerrahi tedavide, endoskopik disk cerrahisi uygulanmaktadır. Üç ayrı türde endoskopik teknik uygulanmaktadır. Bu yöntemler fıtığın yeri ve bölgesel özelliklerine göre seçilir.

Endoskopik Bel Fıtığı Ameliyatlarının Avantajları

 • Tamamen kapalı bir şekilde ve endoskopi cihazı ile uygulanır.
 • Ameliyat için 2 adet 0,5 ile 1 cm cilt kesisi yeterlidir.
 • Özellikle kas kesisi yapılmaması bölgesel kan dolaşımının korunmasını ve eklemdejenerasyonunun oluşmasını önler.
 • Hastanede yatış gerekmez.
 • Ağır iş yapmayan hastalar 2 gün içerisinde işlerine dönebilirler.
 • İleride oluşabilecek revizyon gereksiniminde sinir ve omurilikte yapışıklıklar oluşturmadığı için avantajlıdır.
 • Yara bakımı gerektirmez.
 • İster mikroskop altında olsun, ister klasik yöntemler uygulansın bel fıtığında fıtık oluşan diske ulaşmak için kas kesisi ve 1 cm‘den büyük kemik pencere açılması gereklidir. Bu ise hastalarda hastalığa katılmayan sağlam kas ve kemik dokularının hatta bazen eklemlerin hasarlanmasına neden olmakta, ileriki dönemlerde yeniden bel ağrılarına zemin hazırlamaktadır.Oysa endoskopik yaklaşımlar kas dokusunu korurken genelde 1 cm altındaki kemik pencerelerden uygulanabilmektedir.
 • Sinir-damar yaralanması riski açık ya da mikroskop kullanılan ameliyatlara göre daha düşük orandadır.
 • Genel anestezi ya da spinal anestezi altında da uygulanabilir ancak  lokal anestezi yeterlidir.
 • Hastalarda kan kaybına neden olmaz.

 

Dezavantajları;

 • Yöntemin uygulanabilmesi için yetişmiş uzman ekip ve teknoloji gerekmektedir. 

  Komplikasyonları;

 • Nadiren de olsa sinir yaralanması olasılığı vardır.
 • Nadir olarak yara yeri sorunları iltihap vs. oluşabilir.

KANAL DARLIĞI

Kanal darlığı; omurga içerisinde etrafı kemik ve bağ dokusu tarafından sarılı olan, içinden omuriliğin geçtiği kanalın çeşitli nedenlerle daralması ya da yapısının bozulması sonucunda sinir iletilerinde bozukluklara yol açan bir hastalıktır. Genellikle iki tür kanal darlığı vardır. Bunlardan ilki; omurilik kanalının çeşitli nedenlerle daralması, ikincisi ise omurilikten ayrılarak kol, bacak ve organlara giden sinir köklerinin geçtiği omurganın kemik pencerelerinin daralmasıdır.

 Kanal darlığının en sık görülen sebebi yaşlanmaya bağlı bel ve boyun kireçlenmeleridir. İkinci sık nedeni ise; uygun tedavi edilmemiş bel fıtıklarının ilerlemesi sonucunda omurganın stabil yapısının bozulmasına bağlı gelişen doku büyümeleridir. Doğuştan omurga eğrilikleri ve deformiteleri de, ileri yaşlarda kanal darlığı sebebi olabilmektedir. Tedavisiz kalmış, uygun olmayan pozisyonda kaynamış omurga kırıkları da önemli kanal darlığı nedenlerindendir.

Belirtileri Nelerdir?

Kanal darlığı, hastalarda bel ağrısının eşlik ettiği bacak ağrısı ya da tek başına bacaklarda ağrı, uyuşma, karıncalanma, yürüme ile artan ağrı, güçsüzlük ve ayaklarda yanma olarak seyreder. Bir süre sonra hasta dik duramaz hale gelebilir. Çok ileri hastalık evrelerinde yürüme mesafeleri oldukça kısalabilir ve kısmi felç durumu ortaya çıkabilir.

Bu grup hastalarda kalça ve diz problemleri de yaygın olduğu için bulgular karışıklık gösterebilir.

Tedavi Nasıl Yapılır ?

Erken dönemlerde fizik tedavi ve ilaçla tedavi uygulanmaktadır.

Bu grup hastalar mutlaka “omurga cerrahları” tarafından değerlendirilmelidirler. Çünkü bu hasta grubunda diz, kalça ve hatta ayak sorunları ile kireçlenmeler oldukça yaygındır. Hangi tedavinin daha uygun olacağının seçimi ve tedavi önceliği kanal darlığında çok büyük öneme sahiptir. Uygun tedavi için geç kalınan olgularda geriye dönüşsüz sorunların oluşması muhtemeldir. Hastaların büyük bölümü fizik tedaviden ciddi fayda görmektedirler.

Cerrahi gereken hastalarda ise birçok yöntem  söz konusudur. Hastanın yaşı, başka hastalıklarının olup olmaması, kilosu ve kanal darlığının derecesi cerrahi seçiminde rol oynamaktadır.

Uygun hastalarda “Endoskopik Dekompresyon” cerrahisi uygulanabilir. Çok ileri olgularda ise açık cerrahi ile kanal darlığı giderilebilmektedir.

Endoskopik Ameliyatların Avantajları

 • Tamamen kapalı bir şekilde ve endoskopi cihazı ile uygulanır.
 • Ameliyat için 2 adet 0,5 ile 1 cm cilt kesisi yeterlidir.
 • Kanal darlığına yol açan patolojiye ulaşmak için kas ve eklem  hasarı oluşturmaz. Açık ameliyatlarda oldukça fazla miktarda kas, kemik ve bazen de eklem hasarı oluşabilmektedir.
 • Hastanede yatış çoğu zaman gerekmez.
 • Ağır iş yapmayan hastalar 3 gün ile 3 hafta içerisinde işine dönebilirler. Yara bakımı gerektirmez.
 • İleride oluşabilecek revizyon gereksiniminde sinir ve omurilikte yapışıklıklar daha az oluştuğu için avantajlıdır.
 • Sinir-damar yaralanması riski tecrübeli merkezlerde açık ya da mikroskop kullanılan ameliyatlara göre daha düşük orandadır.
 • Genel anestezi ya da spinal anestezi gerekmez, lokal anestezi yeterlidir.
 • İnstabil yani omurga bütünlüğünün zayıf olduğu ve vida ile desteklenmesi gereken vakalarda yine kapalı yöntemlerle vidalama yapılması mümkündür.
 • Tek taraftan her iki tarafta yer alan fıtık ve kanal darlığı sebebi olan doku ve kemiklerin temizlenmesine imkan verir. Bu amaçla biportal  unilateral endoskopik yaklaşım uygulanması mümkündür.
 • Teknik revizyon yani daha önce yapılmış ameliyatların yetersiz kaldığı ya da problemin yinelediği durumlarda güvenle uygulanabilir.
 • Genellikle kan kaybı oluşmadığından kan transfüzyonu gerektirmez. Oysa açık ameliyatlarda oldukça önemli miktarlarda kan kaybı riski vardır.

 

Dezavantajları;

Yöntemin uygulanabilmesi için yetişmiş uzman ekip ve teknoloji gerekmektedir.

Çok ileri aşamaya gelmiş olgularda istenenden daha az yarar sağlar.

Ameliyatın Komplikasyonları

 • Seyrek olmakla beraber görülmesi muhtemel komplikasyonlar şunlar olabilir;
 • Anestezi ile ilgili komplikasyonlar,
 • Ameliyat esnasında sinir yaralanmaları oluşması,
 • Kan kaybına bağlı sorunlar (nadiren görülebilir),
 • Ameliyat sonrası iltihap oluşması,
 • Ameliyat esnasında omurilik yaralanması ya da omurilik zarı hasarı oluşması,
 • Tromboemboli (pıhtı oluşması ve başka organlarda damar tıkanıklığı yapması).

Doktorunuzdan hemen randevu alarak muayene olabilir ve detaylı bilgi alabilirsiniz.